Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Fill out this form. You will then receive password to a list of companies that sell serum-free media.

  Name*

  Address*

  Postal code*

  City*

  Country*

  Phone number*

  E-mail*

  Workplace*

  Fields marked with * are mandatory.

  VISTE DU, AT

  Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

  Hjælp forsøgsdyrene
  Giv et bidrag på
  MobilePay 55 88 70

  Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

  Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
  Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
  med EU-direktivet på området.
  Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
  Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
  Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
  Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…