forsøgsdyrenes værn

Sidste amerikanske medicinske universitet stopper brugen af dyr i undervisningen


Med den beslutning er det nu slut med at anvende dyr på lægeuddannelsen i både USA og Canada.

 

bodies-sml m copyright

Med øjeblikkelig virkning har University of Tennessee som det sidste medicinske universitet i USA besluttet at ophøre med at anvende levende dyr i undervisningen af bl.a. kirurgiske færdigheder. Det skriver universitetets dekan i et brev til en amerikansk organisation af læger mod dyreforsøg, som i mere end et årti har arbejdet for at få stoppet dyreforsøgene, medens det har været på dyreværnsorganisationers agenda i flere end 30 år. Indtil nu har universitetet anvendt flere end 300 grise pr. år i uddannelsen af de lægestuderende. Mange studerende har gennem årene udtrykt uvilje mod, at levende dyr skulle lade livet for at blive brugt i en træning, som længe har kunnet erstattes af modeller af organer eller hele menneskekroppe, som i langt højere grad simulerer medicinske tilstande og anatomien hos mennesker.

Kun et par uger før havde John Hopkins University Medical School endt SIN brug af levende grise i undervisningen. Dyrene blev anvendt til at øve brugen af bedøvelse, kirurgiske færdigheder, finde vener på dyret o.s.v. Til hver klasse blev der brugt flere end 40 grise pr. år. En arbejdsgruppe, som universitetet havde nedsat til at se på emnet, kom med en konklusion, der lød: ”Brugen af dyr og undervisernes erfaring hermed er ikke afgørende for den faglige udvikling af en medicinstuderende.”

Forsøgsdyrenes-Værn-SynDaver-Labs

Holdningen blandt de medicinske skoler i USA og Canada er, at simulatorer er helt overlegne til undervisningsbrug, og dermed overflødiggør brugen af forsøgsdyr.

Den 18. maj skrev medicinsk professor på John Hopkins University, Roy Ziegelstein, i et brev til de studerende, at ”vi vil ikke længere anvende levende dyr i din medicinske uddannelse, og vi følger dermed den samme vej, som næsten alle andre medicinske uddannelsessteder har valgt. Det er kvaliteten af undervisningen og økonomi, der ligger bag beslutningen.”

Måneden efter har det sidste medicinske universitet så altså fulgt trop: Universitetet i Tennessees beslutning følger 200 andre amerikanske medicinske skoler, som også helt har droppet brugen af levende dyr i undervisningen. Vi håber, at Forsøgsdyrenes Værns indsats herhjemme også snart får samme lykkelige udfald.

858_NpAdvHover[1]

The University of Maryland School of Medicine og George Washington University School of Medicine var blandt de første til at vende ryggen til praksis med at bruge forsøgsdyr i undervisningen, og gå over til brug af simulatorer. Og interessant nok blev University of Central Florida School of Medicine (billedet) bygget i 2006 uden overhovedet at have forsøgsdyrsfaciliteter!

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn