Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Ultra-følsomme nanochips afslører kræft i de tidlige stadier

I dag opdages størsteparten af kræftsvulster på et makroskopisk plan, d.v.s. når svulsten er følbar og allerede består af millioner af kræftceller og sygdommen er begyndt at gå ind i en mere moden fase. Men hvad nu hvis man kunne diagnosticere kræft før cellerne etablerede sig og stadig kun var lokaliseret til nogle få celler?

Det mål mener et hold af forskere at have nået.

Den nyudviklede chip.
Den nyudviklede chip.

Et internationalt team af forskere, ledet af Institute of Photonic Sciences, ICFO, i Castelldefels i Spanien, har offentliggjort udviklingen af en platform, en ”lab-on-a-chip”, som er istand til at spore protein-kræftmarkører i blodet ved hjælp af de nyeste fremskridt inden for ‘plasmonics’, ‘nanofabrication’, ‘mikrofluids’ og overfladekemi.

Indretningen er istand til at spore meget lave koncentrationer af protein-kræftmarkører i blodet, hvilket muliggør en meget tidlig diagnosticering af sygdommen. Påvisning af kræft i et meget tidligt stadie ses som nøglen til en vellykket behandling af sygdommen. Denne sporings-nanoenhed eller -chip har vist sig som et lovende redskab for fremtidens kræftbehandling – ikke kun på grund af metodens pålidelighed, følsomhed og de potentielt lave omkostninger ved metoden, men også på grund af sin handy størrelse. Chippen fylder kun et par kvadratcentimeter, og det vil gøre den let at benytte fjerntliggende steder med vanskelig adgang til hospitaler eller medicinske klinikker.

Guld-nanopartikler tiltrækker protein-kræftmarkørerne.
Guld-nanopartikler tiltrækker protein-kræftmarkørerne.

Guld-nanopartikler beliggende på overfladen af chippen er kemisk programmeret med en antistof-receptor på en sådan måde, at de er istand til at tiltrække proteinmarkører der cirkulerer i blodet. Når en dråbe blod sprøjtes ind i chippen, så cirkulerer det gennem mikrokanaler, og er der kræftmarkører tilstede, så vil de binde sig til nanopartikler, som er placeret på de mikrokanaler de passerer.

Professor ved ICFO, Romain Quidant, som er koordinator på projektet, siger, at ”det mest facinerende ved resultaterne er, at vi er istand til at spore ekstremt lave koncentrationer af dette protein i løbet af få minutter. Det vil kunne betyde en tidlig diagnose, hvilket igen har den konsekvens, at man kan overvåge udviklingen af, og påbegynde behandling af kræftsygdommen”.

At udviklingen også vil kunne få stor betydning for anvendelsen af forsøgsdyr, er der ingen tvivl om. Hvis kræftsygdomme fremover vil kunne opdages på et meget tidligt stadie, så vil en række kræftforsøg på dyr, med ofte store lidelser for dyrene til følge, ikke have samme relevans.

Hør professor Romain Quidant fortælle om opdagelsen og udviklingen af “Lab-on-a-chip” i videoen herunder:

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…