Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

USA pensionerer 310 forsøgschimpanser

Aberne har levet deres liv i forsøgslaboratorier, og amerikanske embedsmænd udtaler, at chimpanserne nu ”fortjener særlig opmærksomhed”.Medfølelsen er dog ikke større, end at 50 chimpanser skal fortsætte livet som forsøgsaber til brug i fremtidig forskning. Et 3-årigt forskningsprojekt har ellers vist, at forsøg på chimpanser sjældent giver resultater af relevans for mennesker – trods det faktum, at aberne deler 98% af deres DNA med mennesket.

De 310 frigivne aber vil nu fortsætte deres tilværelse i reservater, hvor 150 tidligere forsøgschimpanser allerede lever. National Institutes of Health (NIH), som er ejer af aberne, har truffet beslutningen om at frigive aberne efter en anbefaling sidste år fra det amerikanske Department of Health and Human Services (DHHS). Anbefalingen bygger ifølge DHHS på det faktum, at nye videnskabelige metoder og teknologier har gjort anvendelsen af disse dyr stort set unødvendig. Det er desuden oplyst, at regeringen muligvis fremover ikke længere vil støtte forskning med brug af chimpanser. NHI støtter fortsat forskning med 91 chimpanser, som er privatejede. Det er endnu uklart, om støtten til disse abeforsøg vil fortsætte.

Chimpanser på NIH,copyright3En række forskere og forskningsinstitutter – bl.a. The Texas Biomedical Research Institute – har udtrykt skuffelse over beslutningen og fremfører, at det fortsat er nødvendigt, at anvende chimpanser til forskning i hepatitis B og C.

The National Institutes of Health’s beslutning om at pensionere de fleste af deres chimpanser skyldes måske også, at USA snart vil være tvunget til, at klassificere chimpanser i fangenskab som truede dyr, i lighed med vildtlevende chimpanser.

Det eneste tilbageværende center, hvor man foretager chimpanse-forsøg, som finansieres af NIH, er Michale E. Keeling Center for Comparative Medicine and Research i Bastrop, Texas, som huser 167 chimpanser.

Der arbejdes på at finde det rette sted for de mange chimpanser, hvor de fremover kan leve på en måde, der tilgodeser deres behov for at udvise naturlig adfærd og levevis.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…