forsøgsdyrenes værn

Vigtigt skridt mod stop for Draize-test

I Forsøgsdyrenes Værn noterer vi os med stor tilfredshed, at Europa-Kommissionen har taget et vigtigt skridt mod at fjerne det særlige krav i EU’s kemikalielovgivning, REACH, om, at der skal anvendes levende kaniner i den lidelsesvoldende Draize-test.

Draize-testen indebærer, at et teststof smøres på en kanins barberede hud eller dryppes i dets øje. Dyrene kan opleve blødning, sårdannelse, hævelse, ætsning og blindhed.

kanin skin test_OneVoice3Det har imidlertid været et hårdt arbejde vi 19 foreninger i The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) har måttet udføre! Det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder (ECVAM) godkendte forskellige alternativer til Draize-testene test i 1998, 2006 og 2007, og på global indstilling af OECD i 2004, 2009 og 2010. Alternativerne til testen med brug af kaniner omfatter tests baseret på rekonstrueret menneskehud, hvor man tester separat for ætsning og irritation.

Selvom disse dyrefri tests siden 2009 er blevet tilladt at anvende, til at erstatte testning med levende kaniner, så er den juridiske tekst i kemikalielovgivningen forblevet uændret. Det betyder, at kemiske virksomheder er i tvivl om, hvilke tests de skal udføre: den med dyr eller den uden dyr? Virksomhederne er derfor, på grund af konservatisme – en ’sådan-har-vi-altid-gjort’-holdning – mere tilbøjelige til at fortsætte med at bruge kanintesten. Vi anslår, at i de fem år der er gået, siden alternativerne til kanintesten blev godkendt, er der på europæisk plan blevet anvendt 14.000 kaniner i nye hudirritationstests og 10.500 kaniner er anvendt i øjenirritationstest.

I Den Europæiske Koalition har vi siden 2011 kontinuerligt bedt Kommissionen om at ajourføre REACH, så der ikke længere kræves anvendt levende dyr til testen, og i denne uge – efter nye henvendelser – forelagde Kommissionen endelig et forslag til medlemsstaterne på et formelt møde med deltagelse af os. Den britiske regering har allerede tilkendegivet sin støtte til forslagene. Det skete i sidste uge i London på et møde for interessenter inden for den kemiske industri, hvor vi deltog.

kanin øjentestVed at fjerne det forældede krav om brug af kanintesten vil det være krystalklart for kemiske virksomheder, at de ikke længere skal foretage kanintesten for at opfylde deres forpligtelser om at teste kemikalier i henhold til REACH.

Næste runde af testning af stoffer under REACH er netop gået i gang, og hvis den juridiske tekst ændres i tide, vil op til 18.000 kaniner kunne blive skånet.
Vor repræsentant i REACH-arbejdet, dr. Katy Taylor, har siden 2009 arbejdet på, at få de dyrefri metoder anerkendt i lovgivningen, og hun siger: “Vi er glade for, at Kommissionen har bekræftet, at den endelig vil tage initiativ til at fjerne kravet om at teste på levende kaniner. Vi er meget frustrerede over, at det har taget over 5 år og et stort antal dyreliv inden man får taget skridt til at få tilrettet lovgivningen. Men takket være vores vedholdenhed vil der kunne spares ca. 18.000 kaniner. Det kræver imidlertid, at Kommissionen handler hurtigt og griber denne lejlighed til at gøre en indsats for dyrene.”

Selvom dette er et stort skridt fremad, er der stadig en masse arbejde, der skal gøres for at sikre, at lovkravet om kanintestene reelt slettes.

About us - in English

Har du en kort besked, kan du skrive til os ved at klikke hér. Du kan alternativt lægge en besked hos det firma der passer telefon for os — nummeret er    

33 32 00 16

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn