Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

60.000 dyr reddet fra kemiske test

Tusindvis af dyreforsøg, som kemiske virksomheder har ansøgt om at måtte udføre, er stoppet takket være Forsøgsdyrenes Værn og vores 18 europæiske samarbejdspartnere i The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE).

I henhold til EU’s kemikalielovgivning, REACH, skal virksomheder bevise, at deres kemikalier er sikre. Desværre er det ofte ensbetydende med dyreforsøg. Før virksomhederne må udføre giftighedsforsøgene på dyr, skal de sende en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Disse ansøgninger offentliggøres derefter, og skal være tilgængelige i 45 dage.

I flere år har Forsøgsdyrenes Værn sammen med ECEAE haft toksikologer (giftighedseksperter) ansat til at gennemgå disse ansøgninger for at kontrollere, om den viden, som virksomhederne ønsker at opnå ved dyreforsøg, ikke allerede er tilgængelig, eller om de ansøgte tests slet ikke kræves af lovgivningen. 

Vores eksperter har for nylig analyseret resultaterne af vores indsats siden 2012, og det er en stor glæde for os at kunne fortælle, at den ekspert-feedback, vi har givet Det Europæiske Kemikalieagentur, hidtil har bevirket, at over 35.000 dyr er sluppet for store lidelser og død i giftighedstests. Dette arbejde sammen med andre juridiske og videnskabelige succeser i løbet af de sidste fem år har betydet, at vi har medvirket til at redde ca. 60.000 dyr fra lidelsesvoldende kemiske tests i Europa.

TAK til alle trofaste medlemmer for jeres bidrag til Forsøgsdyrenes Værn som har muliggjort, at vi har kunnet give et stort beløb til ansættelse af toksikologerne og derved redde de mange dyr.

Har DU også lyst til at støtte vores videre arbejde for at hjælpe forsøgsdyrene, så send en gave på konto 1551 – 4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…