forsøgsdyrenes værn

Dyr i inhalationsforsøg

En afsløring af brug af aber i inhalationsforsøg med dieseludstødningsgasser tidligere på året vakte forargelse i medierne. Sådanne forsøg er imidlertid i årevis udført helt rutinemæssigt på små dyr, som tvinges til at inhalere kemiske stoffer og opløsningsmidler, som giver dem ætsninger og andre skader i svælg, hals og lunge. 

Desværre giver forsøg med små dyr sjældent overskrifter i medierne eller forarger befolkningen. Det kan undre, da aber og f. eks. mus begge er hvirveldyr, føler nøjagtig samme smerte og hører under samme lov. Gennem årene har Forsøgsdyrenes Værn kontinuerligt gjort opmærksom på de lidelsesvoldende inhalationsforsøg. I Danmark udføres forsøgene bl.a. på Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet), som imidlertid også er stedet, hvor en alternativ metode, som Forsøgsdyrenes Værn har støttet, nu er udviklet.

Dyremetoden
Mus sidder fastspændte i snævre rør med snuden ind mod midten af et lukket system, og tvinges gennem 4 timer til at indånde opløsningsmidler eller andre kemiske stoffer, som ledes derind. Herefter observeres de i 14 dage. Resultatet af forsøgene anvender myndighederne til at fastlægge nogle noget tvivlsomme grænseværdier for kemiske stoffer. Men disse forsøg har ikke tiltrukket sig megen opmærksomhed på trods af, at de er yderst lidelsesvoldende for dyrene.

Forsøgsdyrenes Værns støtte betyder at forsøgsdyr spares
I 2016 har Forsøgsdyrenes Værn støttet valideringen af en metode, som skal afløse de belastende inhalationsforsøg. Den nyudviklede forsøgsmodel kan simulere, hvad der sker i lungerne, når man indånder luft med kemikalier. Metoden er også velegnet til at teste farmaceutiske hjælpestoffer og nanopartikler, så modellen har et stort anvendelsespotentiale inden for flere områder. Resultaterne af forsøgene vil om kort tid blive offentliggjort i et internationalt tidsskrift. Læs mere om den alternative metode hér.

Fakta om abeforsøgene

Forsøgene blev bestilt af European Research Group of Environment and Health in the Transport Sector (EUGT) – et organ som finansieres af bilmærkerne Volkswagen, Daimler og BMW. Forsøgene blev udført af kontraktlaboratoriet Lovelace Respiratory Research Institute (LRRI) i New Mexico, og involverede i første runde 10 cynomolgus-aber. De blev placeret i plexiglasbure, hvor dieseludstødningen blev ledt ind over en periode på 4 timer. En anden gruppe aber indåndede ikke-forurenet luft.

Forskernes formål med forsøget var at bevise, at dieselbiler udstyret med den nyeste teknologi, udleder færre farlige stoffer end dieselbiler af ældre årgang. I anden runde af forsøget skulle aberne indånde udstødning fra en ældre bilmodel. Dyrene blev efterfølgende aflivet og deres lunger og bronkier undersøgt. Det viste sig senere, at der var manipuleret med forsøget med det sigte, at få de politiske beslutningstagere til at bibeholde de skattefordele for dieselbrændstof, som p.t. findes.

Alle tre bilmærke-producenter forsøgte at distancere sig fra forsøget, men Volkswagen indrømmede, at de var de ansvarlige.