forsøgsdyrenes værn

Australiens største leverandør af forsøgsmus og -rotter lukker

Firmaet har været Australiens førende opdrætter og leverandør af specialiserede stammer af forsøgsmus og -rotter i flere end 30 år og har leveret forsøgsdyr til universiteter og medicinske forskningsinstitutter i Australien, Indonesien, Malaysia, New Zealand og Singapore.

Animal Resources Center (ARC) vil afvikle sine aktiviteter i løbet af de næste 12-18 måneder. Det oplyser den administrerende direktør, og hun forklarer, at ARC, der ligger nær Perth i staten Western Australia, “ikke er i stand til at operere på en økonomisk givtig måde”.

En talsmand oplyser, at ARC oprindeligt kun skulle levere dyr til Vest-Australiens forskningsinstitutioner, men i de senere år er mere end 80% af centrets rotter og mus gået til laboratorier i andre australske stater og i udlandet.

Det påfører dyrene endnu flere lidelser, idet transporten af forsøgsdyrene er meget, meget belastende for dem. At de så sælges til lande, som dyreværnsmæssigt ikke ligger i top, kan kun øge ens medlidenhed med de mange dyr og den skæbne, der har ventet dem.  

Skatteyderne har betalt

I henhold til sin regeringsgodkendelse skal ARC kunne klare sig selv økonomisk. Men Vest- Australiens regering har i en årrække givet avlscentret et årligt tilskud på ca. AU $ 1,3 millioner (ca. 6.045.000 danske kroner), og det er derfor reelt skatteyderne, der har holdt hånden under avlscentret.

Andre opdrættere af forsøgsdyr vil ifølge australske medier kun kunne erstatte ARCs nuværende tilbud “i meget begrænset omfang,” og landets anden største leverandør af forsøgsdyr koncentrerer sig om avlsspecifikke linjer til bestemte forskningsprojekter og kan derfor ikke dække efterspørgslen på de etablerede stammer, som ARC har avlet.

En række brugere af forsøgsdyr udtaler, at de ikke ser anden mulighed end at skabe et nyt avlscenter beliggende i det østlige Australien, hvor der er den største koncentration af medicinsk forskning.

Lukningen bør animere australske forskere til at gå andre, dyrefri veje.

Mens nogle forskere siger, at meddelelsen fra Animal Resource Center [ARC] kom bag på dem, og at det vil forværre situationen for forskningen, så siger andre, at det er på høje tid, at forskere foretager et skifte fra brugen af dyr i medicinsk og videnskabelig forskning og nu seriøst satser på dyrefri metoder.

Lektor, professor Brett Lidbury, videnskabelig rådgiver for Humane Research Australia og forsker i infektionssygdomme, udtaler, at han ikke længere bruger dyr i sin forskning. Ikke kun har det enorme forbrug af dyr berørt ham, men rent etisk finder han det angribeligt at anvende dyr. Men han er også stærkt kritisk over for den videnskabelige relevans. “Dyremodeller er 90-95% ineffektive til at forudsige menneskers sygdom,” siger han. “Brugen af dyremodeller er bestemt ikke den bedste måde at få relevant viden.”

Men, fremfører han, desværre er kulturen i det australske forskningsmiljø meget konservativ og der kræves fortsat resultater fra dyreforsøg, før man tillader test på mennesker – også selvom resultaterne fra dyreforsøgene er så upålidelige. Det har gjort det vanskeligt for forskere at gøre tingene anderledes – også selvom de gerne vil undgå at lave dyreforsøg og kender begrænsningerne ved at oversætte resultaterne til mennesker.

Australien halter bagud

Lidbury siger, at forskellige alternativer til dyremodeller allerede anvendes i udlandet. ”Der er brugbare og pålidelige metoder, som kan føre os væk fra dyremodeller, men det er svært at få disse alternativer valideret og accepteret af en bredere forskningskultur,” siger Lidbury. ”Som videnskabsmand og akademiker er der altid ”f ”-ordet – finansiering. Der er næsten ingen væsentlig økonomisk støtte at få til udvikling af dyrefri metoder og til at køre store valideringsundersøgelser. Inden for toksikologi er der gjort fremskridt, men inden for grundlæggende biomedicinsk forskning har vi ikke den kultur, og vi kan ikke skaffe pengene”.

”Det andet store problem er pres på akademikere til at offentliggøre deres forskningsresultater og konkurrere om finansiering, som er med til at opretholde et system, hvor forskere holder fast ved metoder med brug af dyr. Det skyldes, at de har fået finansieret forskning baseret på dyremodeller, og så ikke vil risikere at skippe resultater herfra og søge ny finansiering med dyrefri modeller.”

Ifølge Animals Australia anvendes der flere end seks millioner dyr årligt til forskning og undervisning i Australien og New Zealand.