Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Bedre fremtid for forsøgsdyr i Indien?

Dr. GN Singh, Chefen for Indiens centrale lægemiddelkontrol-enhed, har erklæret, at 800px-Flag_of_India.svg[1]6han vil fremlægge forslag til en modernisering af Indiens farmaceutiske sikkerhedsvurdering ved at erstatte gammeldags dyreforsøg med moderne metoder uden dyr.

Det sker efter flere møder med bl.a. udenlandske dyreværnsforeninger.

Lægemiddelkontrolenheden har dedikeret 2014 til ‘Menneskers og dyrs sikkerhed’, og udover at beskytte patienters interesse, har den som en del af sin vision, at beskytte dyr, der anvendes i forsøgsinstitutter.

For organisationer som Forsøgsdyrenes Værn er det opløftende, at Dr. Singh viser visionært lederskab, ved at bestræbe sig på at gennemføre en omlægning af Indiens videnskabelige infrastruktur. At bevæge sig væk fra forældede og uetiske dyreforsøg, og tilpasse Indiens farmaceutiske regelsæt til andre førende økonomier, vil være et skridt fremad for menneskers sundhed, for industrien, og i høj grad for forsøgsdyrene.

Ni ud af ti lægemiddelkandidater, der har vist sig sikre eller effektive i dyreforsøg, fejler i forsøg med menneskelige patienter, fordi der er for mange biologiske og fysiologiske forskelle mellem arterne.

Dr. Singh blev citeret i PharmaBiz, Indiens førende farmaceutiske nyhedsportal, med følgende udtalelse: “Vi ønsker at beskytte alle levende væseners liv i dette land,  og vi vil derfor proaktivt tage skridt til, at forbedre vor regeringsførelse ved at styrke reguleringsmekanismerne yderligere. Vi finder forsøg på dyr uetiske og grusomme, og vi vil sørge for, at der bliver truffet alle forholdsregler for at undgå at påføre dyr lidelse, ved at sikre strengere regler omkring god laboratoriepraksis (GLP) i alle produktionsenheder i hele landet, og sideløbende udføre kliniske studier m.m.”.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…