forsøgsdyrenes værn
Forsøgsdyrenes Værn Botox dyrefri testing nu

Grusomme botox-tests på mus fortsætter – trods dyrefrie tests

Ti år er gået siden Allergan som den første producent af botulinumtoksinprodukter (i daglig tale kendt som botox) modtog myndighedsgodkendelse til en dyrefri test. Efter Allergan skiftede to andre globale virksomheder, Merz og Ipsen, til dyrefrie test i hhv. 2015 og 2018. På trods af disse sejre for forsøgsdyrene fortsætter de meget grusomme botox-afprøvninger på mus. Forsøgsdyrenes Værn er medlem af European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), og vi protesterer i hele Europa mod den fortsatte brug af mus i denne grusomme forgitningstest. Vi opfordrer Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til at slette LD50-testen på mus fra det europæiske regelsæt.

Lejlighedsvis brugt til medicinske formål er bakteriegiften kendt for sin kosmetiske anvendelse til midlertidigt at reducere ansigtslinier og rynker. Hvert parti botox testes ved den kontroversielle LD50 (lethal (dødelig) dosis) forgiftningstest med forskellige doser af botulinumtoksin, der indsprøjtes i musens bughule for at finde den dosis, der dræber halvdelen af ​​dyrene. Dette indebærer forfærdelige lidelser for de dyr, der langsomt kvæles gennem muskellammelse, mens de er ved fuld bevidsthed. I Europa anslår man, at omkring 400.000 mus udsættes for denne grusomme død om året.

Løbende protester fra ECEAE og andre har bevirket, at producenterne Allergan, Merz og Ipsen idag anvender cellebaserede analyser, der erstatter de fleste af deres dyreforsøg. Nogle af testene udføres dog fortsat på mus.

En producent, der fortsat anvender den grusomme LD50-test, er Sloan Pharma. I 2019 modtog virksomheden en licens til at udføre LD50-test på 46.800 mus i Tyskland. Vi afventer tallet for 2020.

Den europæiske farmakopé, som regulerer testning af hvert parti botox-produkter, tillader en række dyrefrie testmetoder, men den tillader også stadig LD50-testen på mus. ECEAE opfordrer tilsynsmyndigheden EMA til at slette musetesten fra farmakopéen.

Forsøgsdyrenes Værn finder det helt uacceptabelt, at dyr fortsat udsættes for en pinefuld død for et produkt, når det i vid udstrækning er muligt at udvikle og anvende dyrefri metoder. Vi opfordrer forbrugerne til at sige NEJ til botox fra Sloan Pharma sålænge de anvender den lidelsesvoldende test på levende dyr.

Send også et brev til Sloan Pharma – se herunder.

Skån dyrene: bed Sloan Pharma om straks at stoppe de lidelsesfulde dyreforsøg og fremover lade al botox-testning være dyrefri. Det kan ikke vente! 

Vi opfordrer dig til at sende et brev til Sloan Pharma, hvori du protesterer mod deres fortsatte brug af dyr i botox-testning. Du kan kopiere brevet over i din egen mail. Husk at skrive under med dit navn og din adresse.  

Ved en ihærdig indsats har vi og vore europæiske samarbejdspartnere fået overbevist fabrikanterne Allergan, Merz og Ipsen til at udvikle og anvende cellebaserede testmetoder og erstatte de fleste af deres dyreforsøg. Sloan Pharma fortsætter imidlertid med at anvende dyr i deres testning af præparatet.

I 2018 solgte det japanske selskab Eisai sit botulinumtoksin B-præparat Neurobloc® til firmaet Sloan Pharma, som har kontorer i Luxembourg og Schweiz. Eisai havde anvendt ialt 90.000 mus til testning af deres Neurobloc®-præparat i 2014/2015. Igennem alle årene har vi og vore samarbejdspartnere presset på for at få Eisai til at udvikle og anvende en dyrefri testmetode, og ifølge Eisai havde de nu indledt processen. Men efter salget til Sloan Pharma ser der ikke ud til at ske noget på den front.

Der sker fremskridt, men…

I 2018 solgte det japanske selskab Eisai sit botulinumtoksin B-præparat Neurobloc® til firmaet Sloan Pharma, som har kontorer i Luxembourg og Schweiz. Eisai havde anvendt ialt 90.000 mus til testning af deres Neurobloc®-præparat i 2014/2015. Igennem alle årene har vi og vore samarbejdspartnere presset på for at få Eisai til at udvikle og anvende en dyrefri testmetode, og ifølge Eisai havde de nu indledt processen. Men efter salget til Sloan Pharma ser der ikke ud til at ske noget på den front.

Smuthul i lovgivningen

Forsøgsdyrenes Værn finder det kritisabelt, at producenter benytter sig af et hul i lovgivningen, og tester produktet på dyr, fordi boutulingiftprodukterne også har en (mindre) medicinsk anvendelse. Boutulinumprodukter bliver hovedsageligt anvendt i kosmetisk øjemed, og bør følgelig være omfattet af kosmetikdirektivets forbud mod dyreforsøg.

About us - in English

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70