forsøgsdyrenes værn

Forslag til brev til rejsearrangører

Brug dette brev som inspiration:

Til

På vegne af Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn henvender jeg mig til jer i forbindelse med vores internationale kampagne for at øge bevidstheden om den barske udnyttelse af aber på øen Mauritius.

Mauritius er en af verdens største leverandører af aber til forskningsindustrien, og er ansvarlig for fældefangst, avl og eksport af tusinder af aber hvert år. Feltundersøgelser, foretaget af den engelske forening BUAV, har afsløret ikke alene de overgreb og den lidelse, som øens bestand af langhalede makakaber er blevet udsat for, men også omfanget af Mauritius’ primathandel, som er vokset til at være en stor industri på øen. De tusindvis af vildtindfangede aber placeres i store opsamlingslejre på en række anlæg over hele øen, og deres afkom eksporteres til forskningslaboratorier over hele verden.

Som en rejsearrangør, der tilbyder rejser til Mauritius, vil vi gerne henlede jeres opmærksomhed på den internationale bekymring over handelen med primater fra øen.
En handel der i de seneste måneder har fået stor mediebevågenhed både på Mauritius og internationalt. I den forbindelse har forskere, primatologer, politikere, dyreværnsorganisationer, lokale religiøse sammenslutninger samt medlemmer af offentligheden, herunder mange turister, udtrykt stor bekymring og skarp kritik. Kampagnen har også vundet udbredt støtte på Mauritius selv, og en række dyreværns- såvel som andre organisationer arbejder på at udbrede viden om denne mørke side af ferieparadiset Mauritius og henvender sig løbende til øens regering og til turistorganisationer.
Der findes ingen lovgivning om beskyttelse af primater på Mauritius, selvom arten (Macaca fascicularis) er opført på appendix II til Convention on International Trade in endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) – de forfølges og udnyttes fortsat.

En undersøgelse af handelen med langhalede makakaber fra Mauritius, foretaget i et samarbejde mellem BUAV og en række lokale dyreværnsforeninger, har afsløret yderst kritisable forhold, og givet anledning til alvorlige bekymringer over dyrevelfærden dels under selve fældefangsten og dels på de avlsanlæg, hvor de vildtindfangede aber holdes, for at avle fremtidige forsøgsaber. Læs mere på www.forsoegsdyrenes-vaern.dk

Vilde aber indfanges på stærkt kritisable måder, rives fra deres levesteder, familie og sociale grupper og holdes under helt unaturlige forhold i store buranlæg. Deres afkom eksporteres som gods i flyenes fragtrum til mellemhandlere i blandt andet Frankrig og USA, som så udbyder dem til laboratorier i EU og USA.

Forsøgsdyrenes Værn vil sammen med vore søsterorganisationer i EU, organiseret i The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), fortsætte med at øge bevidstheden om bl.a. Mauritius’ handel med og eksport af aber til forsøgsindustrien, og vi lancerer nu vor rejse-oplysningskampagne, hvor den idylliske side af Mauritius, som man kender fra turistbrochurer, holdes op mod den dyrplageriske adfærd, når det kommer til øens primater. Sammen med lokale dyreværnsorganisationer har vi haft billboards på centrale steder på hele øen, og de tiltrækker sig opmærksomhed fra både beboere og ferierejsende.

Forsøgsdyrenes Værn er opmærksom på, at etisk turisme i stigende grad står højt på offentlighedens prioriteringsliste, og at det også bliver et mere og mere vigtigt parameter for turistindustrien. Vi finder, at handelen med aber til forsøgsindustrien pletter Mauritius’ internationale omdømme som et ferieparadis. Vi opfordrer jer til at reagere, ved at fremføre jeres bekymring over for den mauritiske regering samt til Mauritius Turisme Promotion Authority (MTPA).

Jeg håber, at I vil se positivt på denne henvendelse.

Venlige hilsener

Forsøgsdyrenes Værn