forsøgsdyrenes værn

Forsøgschimpansernes skæbne

Nicole, født 25. februar 1983 ©Chimphaven

En amerikansk domstol har netop afsagt dom i en langvarig sag om skæbnen for tidligere forsøgschimpanser. Den 13. december erklærede en domstol i Maryland, at det amerikanske U.S. National Institutes of Health (NIH)* overtrådte loven ved ikke at flytte dyrene fra biomedicinske laboratorier til et chimpansereservat. Dommen kan tvinge NIH til at flytte menneskeaberne, selvom detaljerne mangler at blive udarbejdet. På grund af fremskridt inden for dyrefri metoder til forskning og testning, og ændringer i chimpansernes juridiske status som truet dyreart, er chimpanser ikke blevet brugt i statslig støttet forskning siden 2015.

I stedet for at flytte aberne, og give dem helt anderledes naturlige leveforhold på et chimpansereservat, besluttede NIH dog i 2019 at beholde en del af aberne – de skulle i stedet leve resten af deres liv på forsøgslaboratorierne. Alle de resterende NIH-chimpanser opholdt sig tre steder: Alamogordo Primate Facility i New Mexico, MD Anderson Cancer Center i Bastrop, Texas; og Texas Biomedical Research Institute i San Antonio. Nogle af disse har også hundredvis af andre chimpanser, som laboratorierne ejer og som altså ikke tilhører NIH.

En gruppe forsøgsdyrlæger konkluderede nemlig, at alle 44 chimpanser, der var tilbage i Alamogordo-anlægget, var for gamle og syge til at blive flyttet. Mange havde sukkersyge, hjertesygdomme og led under følgerne af års anvendelse i forsøg, og dyrlægerne var bekymrede for, at hvis man flyttede dem fra de forsøgsstalde, hvor nogle havde tilbragt det meste af deres liv, og kørte dem i en lastbil hundredvis af kilometer til et helt nyt miljø, ville det kunne belaste dyrenes helbred eller endda slå dem ihjel. NIH fremførte senere, at det samme gjaldt for 49 af chimpanserne på MD Anderson-anlægget.

Maxi, født 20. juli 1987 ©Chimphaven

En række dyreværnsforeninger gik derfor i 2021 sammen om at sagsøge NIH, og dommen har nu  fastslået, at NIH’s beslutning om at beholde nogle af aberne var ulovlig i henhold til en lov fra 2000, Chimpanzee Health, Improvement, Maintenance and Protection (CHIMP) Act. Dommeren, der afsagde kendelsen, anerkender dog den bekymring NIH’s dyrlæger har rejst og i dommen anbefales det derfor at søge mere information om, hvad der vil være bedst for chimpanserne.

I oktober 2022 var der 30 chimpanser tilbage i forsøgscentrene Alamogordo (resten af de 49 er døde) og 46 hos MD Anderson – begge ejet af NIH. 150 chimpanser sidder på Texas Biomed og andre faciliteter, men ingen af disse dyr ejes nu af NIH, og dommen gælder derfor ikke for dem.

Amerikanske forskere har anvendt chimpanser i AIDS-, hepatitis og anden biomedicinsk forskning i årtier. I år 2000, da forskning med brug af chimpanser begyndte at aftage, og bekymringer om deres velfærd tog til, vedtog regeringen den førnævnte ”chimpanselov”. Loven opfordrede til oprettelsen af det eneste statsstøttede chimpansereservat, Chimp Haven, i Keithville, Louisiana. Den gav også mandat til pensionering af NIH-ejede chimpanser, der ikke længere anvendes i biomedicinsk forskning: “Alle overskydende statsejede chimpanser, skal modtages i chimpansereservatet,” stod der.

* amerikansk statsejet læge- og sundhedsvidenskabelig forskningsinstitution.

Valentina Rose, født 14. februar 2012 ©Chimphaven

I 2015 blev USA det sidste land til at stoppe invasiv chimpanseforskning, da NIH annoncerede, at de ikke længere ville finansiere en sådan forskning. Samme år lovede styrelsen at overføre alle de omkring 300 chimpanser den ejede, eller gav forskningsstøtte til at anvende, til reservatet, men i 2019 ændrede de holdning.

I chimpansereservatet vil dyrene opleve et naturligt miljø, som bl.a. omfatter 80 hektar, hvoraf en del er skov, og hér kan  dyrene få mange af de oplevelser og friheder, de ville have nydt i naturen: at klatre i træer, leve i store, tætte sociale grupper og vælge, hvordan de tilbringer dagen og hvilken mad de har lyst til.