forsøgsdyrenes værn

forsøgsdyrenes værn kosmetik3 kaninKosmetik-ingredienser kan være testet på dyr – trods forbud

Dyreforsøg i forbindelse med kosmetik er forbudt i EU − alligevel viser det sig, at det finder sted. Det skyldes modstridende fortolkninger af EU’s love på området. Giv din underskrift og læs mere.

Afprøvningen af kosmetiske produkter og disses ingredienser på dyr blev forbudt i Europa i 2009, og et forbud mod salg af dyretestet kosmetik har været gældende siden 2013. Forbuddet var meget glædeligt, og et resultat af dyreværnsforeningers mangeårige indsats. Det er derfor sørgeligt at måtte konstatere, at Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, kræver nye test på dyr af visse ingredienser, der udelukkende anvendes i kosmetik og med kendt, sikker brug.

Det sker for at overholde kemikalielovgivningen, REACH’s, krav til beviser for et stof eller et produkts data om giftighed. I nogle tilfælde har ECHA afvist ansøgerens dyrefri metoder som utilstrækkelige og har krævet dyreforsøg.

I august 2020 godkendte ECHA’s appelmyndighed to afgørelser ECHA havde truffet, som pålagde den ansøger, der havde indbragt appellen, at udføre forsøg på dyr for at teste ingredienser, der udelukkende anvendes i kosmetik. Denne afgørelse blev støttet af Kommissionen. Det betyder i realiteten, at kosmetik-forbuddet er meningsløst, og at det bliver næsten umuligt for kosmetikfirmaer at markedsføre produkter, der ikke indeholder en ingrediens, der på et tidspunkt har været, kunne være eller vil blive testet under REACH Kemikalielovgivning.

En nylig undersøgelse* afslører, at af 419 stoffer, der er registreret i EU som udelukkende brugt til kosmetik, blev 63 testet på dyr – selv efter at kosmetikdirektivet er trådt i kraft, som jo forbyder dyreforsøg i relation til indholdsstoffer til fremstilling af skønhedsprodukter.

En række dyreværnsforeninger og sammenslutninger – herunder ECEAE, the European Coalition to End Animal Experiments, som Forsøgsdyrenes Værn er medlem af – har derfor besluttet at påbegynde en underskriftindsamling under European Citizens Initiative.  Hér opfordres Kommissionen til at bevare og styrke forbuddet mod dyreforsøg i relation til kosmetik ved at sikre, at der kun anvendes dyrefri testmetoder, når sikkerheden af kosmetiske produkter og disses ingredienser skal vurderes. Desuden opfordres Kommissionen til at ændre EU’s kemikalielovgivning så det sikres, at alle kemikalie-ansøgninger håndteres uden krav om nye dyreforsøg. Målet er at nå 1 million underskrifter. Du kan skrive under ved at følge dette link:
https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home

* Continuing animal tests on cosmetics ingredients for REACH in the EU
https://www.altex.org/index.php/altex/article/view/2291

EU’s kosmetiske ingredienser er underlagt to regler, der er i konflikt. Forordning EF 1223/2009, den kosmetiske forordning, forbyder in vivo (dyreforsøg) for kosmetiske produktsikkerhedsvurderinger, herunder både slutprodukter og ingredienser. Samtidig kan forordningen om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) pålægge in vivo -test af de samme ingredienser under kravene til kemikalie-testning.

ECI, European Citizens Initiative, er en ordning, hvorved europæiske borgere kan opfordre Europa -Kommissionen til at foreslå ny lovgivning om et givet emne. For at et initiativ kan overvejes af Kommissionen, skal det få støtte fra mindst en million EU -borgere i form af underskrifter.

About us - in English

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70