Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Forsøgsdyrenes Værn ønsker bl.a.:

• at fremstilling af antistoffer med dyrefri metoder skal indføres i alle EU-lande og antistofproduktion med brug af dyr udfases.

• at der etableres eksperttræning og rådgivningsmuligheder for at hjælpe virksomheder og institutioner til at gå over til anvendelse og produktion af dyrefri antistoffer.

• at antallet af dyr anvendt til fremstilling af antistoffer skal indberettes og offentliggøres i en kategori for sig i alle EU-landenes årlige statistik om anvendelsen af dyr til forsøg.  

Det bør høre til absolut undtagelsen, at de ansvarlige myndigheder godkender ansøgninger om antistofproduktion i dyr. Mangler en forsker praktisk kompetence til at finde frem til dyrefri antistoffer, så findes der både mange publikationer herom og også firmaer, der lever af at sælge antistoffer og kan hjælpe med at etablere den ny teknologi.

Snart vil der ligeledes med Forsøgsdyrenes Værns økonomiske støtte være etableret et bibliotek, hvor forskere kan få hjælp til at finde lige netop det dyrefri antistof, der er behov for.

Forsøgsdyrenes Værns støtte til dette projekt dækker foreløbigt et år, men vi har brug for din hjælp til, at arbejdet med biblioteket kan fortsætte og videreudvikles. Støt dyrefri forskning. Send dit bidrag på 1551- 4 69 82 82  eller via MobilePay 55 88 70.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…