forsøgsdyrenes værn

Dyrefri dyrefoder

Mens det er blevet fastslået, at mennesker trives fint på en vegansk kost, så er det mindre kendt, at også hunde og katte kan trives fint på vegansk foder. To store undersøgelser1 og 2 offentliggjort i april og december 2022 viser, at hunde, som lever af vegansk kost, har færre sygdomme og overordnet set er sundere end de som ikke gør. 
Et stort antal dyr bliver i øjeblikket slået ihjel for at blive til mad til vore kæledyr. Det betyder, at nogle dyr bliver udnyttet og andre ikke, fordi sidstnævnte anses som “kæledyr”.

At fodre nogle dyr med andre dyr

Der findes adskillige mærker af berigede veganske fødevarer, der dækker alle kattes og hundes ernæringsmæssige behov. Det giver mulighed for, at fravælge at fodre vores kæledyr med andre dyr – som tegn på respekt for alle dyr. Det er blevet anslået, at flere milliarder fisk aflives hvert år med det formål, at tilberede vådfoder på dåse til katte. Dertil kommer de flere tons fisk, der anvendes i hundefoder, til snacks eller fisk, der fodres direkte til mange katte og hunde3.

Og fisk er ikke de eneste dyr, der lader livet, for at vi kan fodre vore kæledyr: grise, kyllinger, køer, kalve, kalkuner og andre dyr aflives også for at fodre katte og hunde. Katte- og hundefoder fremstilles ofte af biprodukter fra kødindustrien, såsom rester af kadavere og dyr der dør, før de når frem til slagteriet. Produkterne er dog stadig et biprodukt af en kødindustri, som hverken er dyrevenlig eller miljømæssig acceptabel. 

Specialdiæter der kan købes hos dyrlæger, har været gennem en lang række dyreforsøg. Hér gøres raske dyr syge med f.eks. nyre-, hjerte-, og leversygdomme, for at man kan teste specialdiæter på dem. Ved at sætte sig ind i den lidelse, som ens dyr har, så kan den enkelte dyreejer selv lave skånsomme diæter. Det kræver en indsats, men kommer andre dyr til gode.

Hvis du slår dig sammen med andre dyreejere, så kan I ofte spare penge ved at købe større mængder og så fordele mellem jer. Spørg dér hvor du køber foderet.

1  PLOS ONE, April 13, 2022, Andrew Knight, Eason Huang, Nicholas Rai, Hazel Brown, April 13, 2022, “Vegan versus meat-based dog food: Guardian-reported indicators of health”.

2 Research in Veterinary Science, Volume 149, December 2022, Pages 36-46, “Owner perception of health of North American dogs fed meat- or plant-based diets”

3 De Silva, S. S.; Turchini, G. M. (2008) “Towards understanding the impacts of the pet food industry on world fish and seafood supplies”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 21, pp. 462-463.