forsøgsdyrenes værn

Celle- og computermodeller til at måle absorption af lægemidler

Tusinder af mus, kaniner og hunde bruges til at teste hvert nyt lægemiddel. Én af de ting man undersøger, inden et lægemiddel kommer i handelen, er hvorledes lægemidlet optages i kroppen. Et middel kan have nok så gode egenskaber, men hvis det ikke absorberes i kroppen, er det ubrugeligt som lægemiddel. Testning af absorption sker almindeligvis på forsøgsdyr, men ved Uppsala universitet fundet en metode, som kan erstatte absorptionstests på dyr.

Metoden er udviklet af en gruppe forskere under ledelse af professor Per Artursson ved Biomedicinsk Centrum i Uppsala.

Hvordan fungerer metoden?
Metoden indebærer, at man dyrker menneske-tarm-epithelceller på et porøst underlag. Cellerne vokser og danner en måtte af celler med en yderside (ind mod tarmens inderside) og en inderside (ind mod kroppen). Forskellige former for lægemidler tilføres cellemåtten, og de absorberes på samme måde, som de ville gøre via tarm-epithelet på et menneske.

Absorptionstest nødvendig
Tarm-epithelcellerne slipper ikke et hvilketsomhelst stof igennem, men fungerer på sin vis som en beskyttelsesbarriere mod stoffer, der opfattes som fremmede eller skadelige. Det er naturligvis en fordel, eftersom det giver en beskyttelse mod optagelsen af giftige stoffer. Men derfor må man også teste hvert lægemiddel for at se, om det slipper gennem tarmepithelets forsvarsmekanisme.

Anvendes af de farmaceutiske virksomheder
Metoden med at dyrke tarmceller til brug ved testning af nye lægemidler er nu færdigudviklet, og accepteres som afprøvningsmodel af medicinalfirmaer. Det giver en meget stor reduktion af forsøgsdyr. Metoden fungerer så godt, at farmaceutiske virksomheder rundt om i verden har taget den i brug.

Findes nu også som computermodel
Arbejdet med at finde frem til nye, forbedrede metoder til afprøvning af absorption fortsætter. Per Artursson og hans forskerteam er fortsat med at udvikle metoden, og har desuden udviklet et dataprogram indeholdende data fra celledyrkningsmodellen. Gennem computersimulering kan man bruge computermodellen til endnu hurtigere at få svar på, om et emne vil blive optaget i tarmen. Metoden er både hurtigere og billigere end forsøg på dyr.

[socialring]