Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Forskning med 3D-modeller

Forskere der forsker med 3D-modeller indkøber menneskelige hudceller, og dyrker dem på en lille membran, så at cellerne danner væv. Hudcellerne er ofte donerede celler, eksempelvis fra plastikoperationer eller fra omskæring af drengebørn.

Forskningsinstituttet SP i Borås i Sverige er netop udvalgt til at deltage i et EU-samarbejde for at evaluere alternative metoder.
Forskeren Emma Eriksson arbejder på forskningsinstituttet SP, og hér udføres der testning og evaluering af både almindelig ”in vitro”-celleforskning og 3D-modeller. Når man sammenligner in vitro-celleforskning og 3D-modeller, vinder tests med 3D-modeller. 3D-modeller med rigtig hud fra mennesker er nemlig mere komplette, end hvad modeller med menneskelige celler fremtagne med hjælp af iPS-teknik er.
–          ”Det har vist sig at denne testmetode, når det drejer sig om testning af kemikalier, kan erstatte de kanintests, der p.t. udføres”, siger Emma Eriksson.
Resultater fra tests udført på dyrket menneskehud er naturligvis mere relevante end resultater fra tests på kanin, eftersom kaniner og mennesker adskiller sig væsentligt.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…