forsøgsdyrenes værn

Matematiske modeller

Matematisk modellering er et gammelkendt fænomen og et standardværktøj for ingeniører, der bruger matematiske modeller til at simulere komplekse dynamiske systemers forløb, inden de prøves af i virkeligheden. De seneste par årtier har matematisk modellering også vundet indpas indenfor medicin og fysiologi, hvilket er særdeles interessant i forhold til dyreforsøg.

Modellerne kan blandt andet give mulighed for afprøvning og udforskning af hypoteser, som er svære eller umulige at måle i det levende menneske, og som man derfor traditionelt anvender forsøgsdyr til.

Matematiske modeller er et væsentligt forskningsområde, som oplever vækst på internationalt plan. Forskere verden over arbejder på at udvikle matematiske modeller af de mekaniske, fysiske og biokemiske funktioner i den levende menneskekrop. Målet er at skabe det såkaldte virtuelle menneske – en tro gengivelse af den menneskelige organisme, som vil gøre det muligt at undersøge den som ét komplekst og dynamisk system.

Beregning af hvorledes visse sygdomme udvikler sig
Hele kroppens virke  og reaktion på en given forandring eller påvirkning er et centralt emne indenfor flere discipliner – blandt andet det farmaceutiske og medicinske område. Kendskabet til kroppens funktioner er som oftest baseret på bekostelige og tidsrøvende tests udført på forsøgsdyr og mennesker. Disse omkostninger kan reduceres kraftigt, idet der kan spares tid, og mange forsøg kan undgås, ved i stedet at simulere tests og forsøg.

Ved udvikling af en detaljeret matematisk model til beskrivelse af gennemstrømning, stoftransporter og metaboliske processer i kroppen, kan forståelsen af biologiske, patologiske og farmakologiske fænomener øges, med bedre diagnoser, behandlingsformer og medicinudvikling til følge.

Forskning med matematiske modeller i Danmark
Den danske professor Johnny T. Ottesen på Roskilde Universitet forsker i at udvikle matematiske modeller af kroppens organsystemer, primært det kardiovaskulære system og dets regulering. Hans forskning har bidraget med ny viden om centrale mekanismer i blodskredsløbet og det respiratoriske system. Modellen simulerer reguleringen af blodskredsløbet og kemiske stoffers optagelse, nedbrydning og udskillelse.

Johnny T. Ottesen på Roskilde Universitet.
Johnny T. Ottesen på Roskilde Universitet.

Denne forskning har stort potentiale på en lang række områder. Det gælder især arbejdet med at erstatte anvendelsen af forsøgsdyr inden for medicinudvikling og giftighedstestning. Ottesens matematiske model over kroppens kredsløb kan give ny viden om folkesygdomme såsom hjerte-karsygdomme, forhøjet blodtryk, stress, depression eller diabetes – med bedre diagnoser, behandlingsformer og medicinudvikling til følge. Et meget stort antal forsøgsdyr anvendes til forsøg rettet mod netop disse sygdomme. Derfor belønnedes professor Ottesens arbejde, som på sigt kan komme til at afløse dyreforsøg, med Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg i 2010. Bag prisen står det danske Alternativfondet, det svenske Forska utan djurförsök, og det finske Juliana von Wendts Fond.

Læs mere:
Børn med hjertefejl drager nytte af matematisk modellering

[socialring]