Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Dyrket hornhinde til test af øjenirritation

Et stofs potentiale til at fremkalde øjenirritation kan testes med metoderne EpiOcular™   og SkinEthic’s øjenirritationstest. Begge metoder anvender væv, som er sammenligneligt med  menneskets hornhinde (cornea), som er det yderste lag, der dækker øjet. Dette væv er fremstillet ved hjælp af IPS-teknik og 3D-modellering.

Sådan går det til: gennem IPS-teknik manipuleres menneske-hudceller til at omdannes til stamceller. Stamceller er celler som kan udvikles og specialiseres til at fungere som en hvilken som helst type celle i kroppen.  I dette tilfælde styrer man stamcellerne til at udvikle sig til hornhinde-celler. Cellerne dyrkes derefter gennem 3D-modellering på en lille membran. På membranen vokser hornhinde-cellerne og danner væv. På dette væv kan man derefter foretage tests, for at få viden om hvor irriterende og ætsende forskellige typer af substanser er for menneskets hornhinde.

[socialring]

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…