Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Giftighedstest: Agarose Diffusions-metoden

Agarose Diffusions Metoden anvendes til at bestemme giftigheden af plastik og andre syntetiske materialer, der kommer i kontakt med menneskevæv. For eksempel anvendes den til at teste materialer i medicinsk udstyr.

Testen udføres ved at humane celler og en lille smule af testmaterialet anbringes i en beholder, hvor de to dele holdes adskilt af et tyndt lag agarose. Agarose er udtræk af vandplanten agar. Hvis testmaterialet virker irriterende, vil der dannes en rand af døde celler rundt om teststoffet.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…