forsøgsdyrenes værn

Giftighedstest: Agarose Diffusions-metoden

Agarose Diffusions Metoden anvendes til at bestemme giftigheden af plastik og andre syntetiske materialer, der kommer i kontakt med menneskevæv. For eksempel anvendes den til at teste materialer i medicinsk udstyr.

Testen udføres ved at humane celler og en lille smule af testmaterialet anbringes i en beholder, hvor de to dele holdes adskilt af et tyndt lag agarose. Agarose er udtræk af vandplanten agar. Hvis testmaterialet virker irriterende, vil der dannes en rand af døde celler rundt om teststoffet.