Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Nerveceller til test af mild øjenirritation

I over 70 år har man undersøgt akut toksicitet (giftighed) med brugen af Draize øjenirritationstest. Denne test sker ved at man applicerer en substans i øjet på en kanin (som er ved bevidsthed), og derefter observerer effekten i mindst 72 timer og op til 21 dage. Kosmetik som er testet med brug denne test, er fra 2009 blevet forbudt at sælge indenfor EU. Kosmetikindustrien har derfor været på udkig efter nye metoder. Én af disse er dyrket menneskelig hornhinde.

Endnu findes der ikke nogen test, som er valideret for mild øjnenirritation- eller smerte.
Doktor Anna Forsby fra Stockholms Universitet har i en årrække arbejdet engageret og målrettet på at udvikle forskningsmodeller med nerveceller, som kan erstatte brugen af forsøgsdyr i bl.a. toksikologisk forskning (giftighedsforskning). I ét projekt har Anna Forsby arbejdet på at udvikle en dyrefri metode til at teste kemiske stoffer for mild øjenirritation. Metoden kaldes for NociOcular.

Anna Forsbys metode består i at lade potentielt smertefremkaldende stoffer komme i kontakt med nogle særlige nerveceller med smertereceptorer. Såfremt et stof binder sig til smertereceptorerne, så aktiveres nervecellerne, hvilket er et tegn på, at stoffet vil forårsage irritation eller smerte i det menneskelige øje. Metoden vil være særlig anvendelig til test af mild øjenirritation og smerte fra kosmetiske produkter som shampoo, sæbe, ansigtscreme, mascara og lignende. Den har også potentiale til at kunne skåne dyr for store lidelser i forbindelse med den testning og efterfølgende klassificering, som EU’s kemikaliedirektiv kaldet REACH kræver. Doktor Anna Forsby har på grund af sin forskning modtaget Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg 2007, som bl.a. det danske Alternativfondet står bag.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…