Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Dyretestet medicin får fatale følger for forsøgspersoner

Én person er nu afgået ved døden og 5 andre befinder sig i en kritisk tilstand, efter at de frivilligt havde meldt sig til afprøvning af et lægemiddel. Det franske firma Biotrial udførte afprøvningen på vegne af et medicinalfirma i Portugal, Bial.

Lægemidlet har været gennem en langvarig udviklings- og testfase på forsøgsdyr – herunder giftighedstests – uden tilsyneladende at have givet alvorlige bivirkninger. Giftighedstestning på forsøgsdyr påfører dog altid dyrene store lidelser.

FlattenedRoundPills1Den franske sundhedsminister er kommet med udtalelser til pressen, hvori hun oplyser, at lægemidlet har været afprøvet på bl.a. chimpanser. På det foreliggende grundlag må man så tvivl om den oplysning, idet anvendelse af chimpanser til forsøg eller testning ikke længere er tilladt i EU, medmindre der er helt særlige omstændigheder og en komité med repræsentanter fra alle EU-medlemslande giver tilladelse.

chimpanzee-537x359[1]En sådan tilladelse er ikke blevet givet siden det ny direktiv om brugen af forsøgsdyr trådte i kraft i 2013. Hvis den franske sundhedsministers udtalelser står til troende, så bliver næste spørgsmål: hvor er forsøgene på chimpanser foregået?

Den amerikanske sundhedsstyrelse The Food and Drug Administration (FDA) har fremført, at 92-95% af alle lægemidler, som viser sig sikre og virksomme på kunstigt påførte sygdomme i forsøgsdyr, fejler i kliniske forsøg med mennesker, fordi de ikke virker eller har alvorlige bivirkninger. Man kunne konkludere, at udvikling og testning af lægemidler med brug af forsøgsdyr ikke alene er uetisk men også upålideligt rent videnskabeligt.
Det portugisiske medicinalfirma, Bials, lægemiddel er udviklet til at dæmpe smerter og angst men også motoriske forstyrrelser som følge af neurodegenerative lidelser. De frivillige forsøgspersoner skal være sunde og raske, og i dette forsøg var de mænd mellem 28 og 49 år. Forsøgspersonerne modtog 1900 Euro (ca.14.200 d.kr) i vederlag.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…