forsøgsdyrenes værn

Dyrevenlig rengøring

Hvert år kommer der nye rengøringsmidler på markedet. Hunde, kaniner, rotter, fisk, marsvin, hamstere og mus bliver brugt i forsøg for at udvikle de nye produkter og dets ingredienser. Det er ikke rimeligt over for dyrene, og det er ikke et lovkrav eller nødvendigt af hensyn til forbrugerens sikkerhed. Og der findes produkter på markedet, som ikke er testet på dyr.

Du kan gøre en indsats!
Mange rengøringsmidler bliver testet på dyr – både indholdsstofferne og også det færdige produkt. Hvis du ændrer dine vaner, og fremover efterspørger og kun køber ikke-testede rengøringsmidler sender du et klart signal til forhandlere og producenter: jeg ønsker ikke dyretestede produkter. Jo flere der frasorterer dem, desto tydeligere er beskeden til producenter af rengøringsprodukter om, at det er på høje tid at droppe dyreforsøgene, og gå andre og mere pålidelige og moderne veje, når de fremstiller deres produkter.

Dyrevenlige alternativer
Nogle producenter vil hævde, at deres produkter ikke er blevet testet på dyr. En sådan erklæring er imidlertid ingen garanti for, at dyreforsøg ikke er anvendt i produktets udviklings- og fremstillingsproces. Det gælder også ’Imod dyreforsøg’-mærkater på emballager. Måske er det færdige produkt ikke blevet testet på dyr, men indholdsstofferne kan godt være det. De produceres og testes nemlig ofte af underleverandører, som hovedproducenten ikke nødvendigvis har afkrævet garantier.

leaping bunnySe efter den springende kanin
For at imødekomme dette problem har en række europæiske dyreværnsorganisationer med forsøgsdyr som arbejdsområde – heriblandt Forsøgsdyrenes Værn – etableret The Humane Household Product Standard (standard for husholdningsprodukter produceret uden brug af dyreforsøg). Det internationalt anerkendte certifikat er forbrugerens garanti for, at hverken det færdige produkt eller indholdsstofferne er testet på dyr.

I 2009 førte mange års indsats fra Forsøgsdyrenes Værn og vore udenlandske samarbejdspartneres side til et forbud mod at teste kosmetik på forsøgsdyr i alle EU-lande. Det har hverken forringet produkternes kvalitet eller sikkerheden for forbrugerne. På baggrund af disse erfaringer bør der også indføres et forbud mod at teste rengøringsmidler på dyr.

Hvad siger loven?
Vidste du, at loven slet ikke kræver, at forsøgsdyr skal lægge krop til denne testning? Producenterne ”opfinder” imidlertid konstant nye produkter, i et forsøg på at øge deres salg: Ny forbedret… Endnu hvidere… Nu med ny duft… Enhver ændring i indholdsstoffer kan betyde flere dyreforsøg. Dét, som vi kalder ’dyrevenlige rengøringsprodukter’, bliver på intet tidspunkt i fremstillingsprocessen testet på dyr – hverken indholdsstofferne eller det færdige produkt.

Hvis producenterne vælger kun at anvende indholdsstoffer, der allerede er sikkerhedsgodkendt, så er der altså ingen lov, der kræver, at produktet skal testes – hverken med brug af forsøgsdyr eller ved andre metoder. Ønsker producenterne alligevel at anvende et nyt stof, så er det muligt at forudsige stoffets giftighed ved hjælp af metoder, hvor der ikke anvendes dyr.

Hvordan foregår forsøgene?
Forsøgsdyrene får smurt de kemikalier, man ønsker at teste, på deres hud, bliver tvangsfodret med dem, får dem dryppet i øjnene eller sprøjtet under huden. Forsøgene går ud på at fastlægge giftighedsgrænsen for et bestemt stof, og udsætter dyrene for store lidelser. I sidste ende siger resultaterne fra disse dyreforsøg imidlertid meget lidt om, hvilke reaktioner et menneske vil få. Læs mere på vores infoark.

Hvilke produkter testes?
Betegnelsen “rengørings- eller husholdningsprodukter” dækker over en lang række varer. Det kan være alt, lige fra opvaskemiddel, vaskepulver, blegemiddel, toiletrens, ovnrensemiddel, skurepulver og duft-blokke til toilet – til skyllemiddel, maskinopvaskemiddel, møbelpolish, pletfjernemiddel, frisk luft-spray, afkalkningsmidler, lim og rengøringsmidler til gulve og afsæbning.