Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

EU-Kommissionen har modtaget en klage over det danske forsvars brug af forsøgsdyr

Strategic Operations, copyright2Opdatering 2016: Miljø- og Fødevareministeriet har afvist klagen og fastholder, at det fortsat er nødvendigt at anvende levende grise til militære skydeøvelser.

Forsvaret anvender nemlig levende grise i forbindelse med uddannelse af læger, der ønsker at oplæres i kirurgiske teknikker og procedurer i forbindelse med behandling af traumer. Klageren mener, at der findes metoder uden brug af dyr og  finder derfor, at Forsvarets anvendelse af levende grise er i strid med EU’s dyreforsøgsdirektiv.

I Forsvarets traumekurser skyder man med forskellige håndvåben på levende grise, samt anbringer sprængemner til at detonere på grisenes kroppe, for derefter at lade bl.a. kirurgistuderende behandle skaderne.[one-half-first]

Forsøgsdyrenes Værn’s medlem af Rådet for Dyreforsøg har givet en præsentation i Rådet, hvor de mange alternativer er blevet fremlagt. Der findes nemlig et væld af andre måder at øve sig i at behandle krigsskader under stressende og primitive forhold. De benyttes i en lang række andre lande.

Strategic Operations2, copyright

Hvad siger loven?

Uddrag fra Lov om dyreforsøg,
jvf. lovbekendtgørelse nr. 253 af 8. marts 2013, § 6, stk. 3:

“Dyr må ikke anvendes til forsøg, hvortil anvendelse af celle-, vævs- eller organkulturer eller andre metoder må antages at være lige så velegnede. Ansøgeren skal godtgøre, at den viden, som kan opnås ved udførelse af forsøg, ikke helt eller delvis kan opnås uden anvendelse af dyreforsøg, og at der ikke er tale om allerede kendt viden.”

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…