forsøgsdyrenes værn

Er din kommune dyrevenlig?

Danske kommuner anvender hver dag store mængder rengøringsmidler. Langt hovedparten er testet på dyr. Forsøgsdyrenes Værn indleder for anden gang denne kampagne for at gøre politikere, ansatte og borgere i kommunerne opmærksomme på det urimelige i, at rengøringsmidler testes på dyr.

Hvert år kommer der nye rengøringsmidler på markedet. Hunde, kaniner, rotter, fisk, marsvin, hamstere og mus bliver brugt i forsøg for at udvikle de nye produkter. Det er ikke rimeligt over for dyrene, og det er ikke et lovkrav eller nødvendigt af hensyn til forbrugerens sikkerhed. Og der findes produkter på markedet, som ikke er testet på dyr.

Dyretestede rengøringsmidler ud af den kommunale rengøringKommune
Mange tons rengøringsmidler anvendes hver dag til at holde vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem, biblioteker og andre kommunale institutioner rene. De fleste af disse rengøringsmidler er blevet testet på dyr – både indholdsstofferne og ofte også det færdige produkt.

Det vil veje tungt i det samlede regnskab, hvis kommunerne ændrer deres indkøbsvaner og vælger kun at købe produkter, der ikke er testet på dyr. Det vil samtidigt sende en klar besked til producenter af rengøringsprodukter om, at det er på høje tid at droppe dyreforsøgene og gå andre og mere pålidelige og moderne veje, når de fremstiller deres produkter.

Dyrevenlige alternativer
Det sker, at producenter hævder, at deres produkter ikke er blevet testet på dyr. En sådan erklæring er imidlertid ingen garanti for, at dyreforsøg ikke er anvendt i produktets udviklings- og fremstillingsproces. Det gælder også ’Imod dyreforsøg’–mærkater på emballager. Måske er det færdige produkt ikke blevet testet på dyr, men indholdsstofferne kan godt være det. De produceres og testes nemlig ofte af underleverandører, som hovedproducenten ikke nødvendigvis har afkrævet garantier.

Se efter kaninen
For at imødekomme dette problem har en række europæiske dyreværnsorganisationer  med forsøgsdyr som arbejdsområde – heriblandt leaping bunnyForsøgsdyrenes Værn – etableret The Humane Household Product Standard (standard for husholdningsprodukter produceret uden brug af dyreforsøg). Det internationalt anerkendte certifikat er forbrugerens garanti for, at hverken det færdige produkt eller indholdsstofferne er testet på dyr. Her kan du læse mere om de strenge certificeringsregler. Danske kommuner bør bevidst gå efter rengøringsmidler, der bærer HHPS-mærket, som du kan se her til højre.

Hvad siger befolkningen?
Europæiske undersøgelser viser, at et stort flertal tilslutter sig kravet om, at forbyde testning af husholdningsprodukter på dyr. I 2009 førte mange års indsats fra Forsøgsdyrenes Værn og vore udenlandske samarbejdspartneres side til et forbud mod at teste kosmetik på forsøgsdyr i alle EU-lande. Det har hverken forringet produkternes kvalitet eller sikkerheden for forbrugerne. På baggrund af disse erfaringer bør der også indføres et forbud mod at teste rengøringsmidler på dyr. Og indtil et sådant forbud bliver en realitet, bør danske kommuner kun købe produkter, der er certificeret dyrevenlige.

Hvad siger loven?
Vidste du, at loven slet ikke kræver, at forsøgsdyr skal lægge krop til denne testning? Der er ingen undskyldning for ikke at gå over til produkter, der er udviklet og fremstillet uden brug af dyr – de findes nemlig. Producenterne ”opfinder” konstant nye produkter, i et forsøg på at øge deres salg: Ny forbedret…    Endnu hvidere…   Nu med ny duft… Enhver ændring i indholdsstoffer kan betyde flere dyreforsøg. Dét, som vi vil kalde ’dyrevenlige rengøringsprodukter’, bliver på intet tidspunkt i fremstillingsprocessen testet på dyr – hverken indholdsstofferne eller det færdige produkt.

Hvis producenterne vælger kun at anvende indholdsstoffer, der allerede er sikkerhedsgodkendt, så er der altså ingen lov, der kræver, at produktet skal testes – hverken med brug af forsøgsdyr eller ved andre metoder. Ønsker producenterne alligevel at anvende et nyt stof, så er det muligt at forudsige stoffets giftighed ved hjælp af metoder, hvor der ikke anvendes dyr.

Hvordan foregår forsøgene?
Forsøgsdyrene får smurt de kemikalier, man ønsker at teste, på deres hud, bliver tvangsfodret med dem, får dem dryppet i øjnene eller sprøjtet under huden. Forsøgene går ud på at fastlægge giftighedsgrænsen for et bestemt stof, og udsætter dyrene for store lidelser. I sidste ende siger resultaterne fra disse dyreforsøg imidlertid meget lidt om, hvilke reaktioner et menneske vil få.

Hvilke produkter testes?
Betegnelsen “husholdningsprodukter” dækker over en lang række varer. Det kan være alt, lige fra opvaskemiddel, vaskepulver, blegemiddel, toiletrens, ovnrensemiddel, skurepulver og duft-blokke til toilet – til skyllemiddel, maskinopvaskemiddel, møbelpolish, pletfjernemiddel, frisk luft-spray, afkalkningsmidler, lim og rengøringsmidler til gulve og afsæbning.

Dyrevenlige produkter til industriel brug
Et større undersøgelse foretaget af Forsøgsdyrenes Værn har resulteret i, at vi idag kan udlevere en liste til danske kommuner over producenter,  som kan levere produkter i industrielle mængder, som er egnede til rengøring i offentlige institutioner, og som ikke er testede på dyr.

Dyrevenlige produkter til privat brug
Her er en liste over produkter, der er rettet mod rengøring i private hjem. Så kan du sikre dig, at du køber dyrevenlige produkter til brug i din egen husholdning.

Hvad kan du gøre?

■ Giv din mening til kende ved at sende et postkort til borgmesteren i din kommune. Bestil postkortet hos Forsøgsdyrenes Værn og modtag også listen over de enkelte kommuners borgmestre.

■ Klik her for at bestille kampagnemateriale, som du kan lægge på din lokale skole, børneinstitution, plejehjem, bibliotek – eller enhver anden kommunal institution.

■ Fortæl andre om kampagnen: din familie, dine venner og kolleger kan alle gøre en forskel. Du kan også tale med personalet i de kommunale institutioner, så de kan lægge pres på deres arbejdsgiver – kommunen – eller de kan selv fravælge dyretestede produkter.

■ Skriv læserbreve til din lokale avis, hvor du fortæller om kampagnen. Brug gerne vores materiale som inspiration, men HUSK at nævne Forsøgsdyrenes Værns navn – ellers har folk ingen mulighed for selv at henvende sig og dermed blive hjulpet videre.

■ Læg et link til denne side eller send en sms til folk du kender med et link til forsoegsdyrenes-vaern.dk, så de også kan gøre en indsats for forsøgsdyrene.

■ Det er dyrt at køre en kampagne som denne, men det er samtidig et tiltag, der virkelig gør en forskel.

■ Sidst men ikke mindst: køb dyrevenlige rengøringsmidler til din egen husholdning. Klik hér for at se vor seneste kampagne, hvor vi opfordrede private forbrugere til at gå over til ikke-testede produkter, og i øvrigt gav gode råd om dyrevenlig rengøring.

Gør en indsats for, at din kommune skifter til dyrevenlige rengøringsmidler!