forsøgsdyrenes værn

EU-Ombudsmand kræver at Det Europæiske Kemikalieagentur udviser større åbenhed om dyreforsøg

I en vigtig afgørelse om åbenhed, har Den Europæiske Ombudsmand udsendt et udkast til en henstilling til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i Helsingfors. Ombudsmanden finder, at Kemikalieagenturet bør stille alle baggrundsdokumenter for sine beslutninger om krævede dyreforsøg til rådighed for interesserede.

Én af medlemsforeningerne i ECEAE* (som Forsøgsdyrenes Værn er medlem af), stod for at rejse sagen for EU’s Ombudsmand. Ombudsmanden har til opgave at undersøge offentlige klager over fejl og forsømmelser i EU’s organer.

I henhold til EU’s kemikalielovgivning, REACH, skal virksomheder, der ønsker at sælge kemikalier i et vist kvantum, ansøge om tilladelse hos Kemikalieagenturet, ECHA. I 2012 godkendte ECHA et firmas ansøgning om at få lov til at udføre dyretestning af tre kemikalier for at vurdere, om de kan skade reproduktionsevnen hos mennesker. Sammen med den europæiske Koalition, ECEAE, anmodede den engelske dyreværnsforening om at få indblik i de dokumenter i sagen, som lå til baggrund for Kemikalieagenturets beslutning.

Kemikalieagenturet afviste anmodningen med den begrundelse, at udlevering af baggrundsdokumenter ville undergrave Agenturets beslutningsproces og kunne føre til illoyal lobbyvirksomhed overfor de repræsentanter for medlemsstaterne, som har sæde i Agenturet. Kemikalieagenturet fremførte, at hvis medlemsstaternes repræsentanter véd, at udkast til afgørelser og ændringsforslag vil være tilgængelige, så vil de højst sandsynligt udøve selvcensur. Kemikalieagenturet fremførte desuden, at frigivelse af kompliceret materiale også vil kunne vildlede offentligheden. Det blev fra vor side imødegået med, at det er noget af en fornærmelse mod den videnskabelige integritet hos beslutningstagerne, hvis man tror, at åbenhed om baggrunden for beslutningerne i Agenturet vil afholde dem fra, at give udtryk for deres ærlige mening. Da det desuden drejer sig om dokumenter fra behandling af allerede trufne afgørelser, så giver det ingen mening at fremføre, at nogen på dét tidspunkt vil kunne påvirke beslutningsprocessen.

EmilyOReillymedtekst2I sit forslag til en henstilling afviser Den Europæiske Ombudsmand, Emily O’Reilly, på det skarpeste Kemikalieagenturets argumenter. At tilbageholde oplysninger for offentligheden, blot fordi man formoder, at de ikke vil kunne forstå dem, forekommer ifølge Ombudsmanden ‘nedladende og paternalistisk’. “EU-institutionerne frigiver dagligt komplicerede dokumenter, og hvis Kemikalieagenturet frygter, at folk vil have svært ved at forstå indholdet af deres dokumenter, så kan det jo vedlægge forklaringer, så de er helt sikre på, at dokumenterne kan forstås af alle”, fremførte Ms O’Reilly. Hun udtalte samtidig, at det er helt legitimt for NGO’ere (som f.eks. Forsøgsdyrenes Værn) at forsøge at påvirke med videnskabelige argumenter, og at det faktisk kan føre til en bedre beslutningstagning.

EU’s Kemikalieagentur, ECHA, skal nu beslutte, om de vil acceptere Ombudsmandens forslag til en henstilling.

* The European Coalition to End Animal Experiments