forsøgsdyrenes værn

Farm med forsøgs-chinchillaer lukket

Den største amerikanske leverandør af chinchillaer til brug i forskning er blevet frataget sin tilladelse.

forsøgsdyrenes værn Farm med forsøgs-chinchillaer lukket12 oktober: Dommer Jill Clifton kaldte den mangeårige overtrædelse af dyreværnsloven på Moulton Chinchilla Ranch (MCR) i Chatfield, Minnesota, for “helt rystende” og erklærede farmens indehaver, Dan Moulton, “uegnet” til at have en tilladelse. ”Alle de fremførte anklager efter inspektioner på farmen er blevet understøttet og bevist,” sagde hun. Henvendt til ejeren, Dan Moulton, fremførte hun: ”Jeg ved ikke, hvorfor du ikke har forstået kravene i dyreværnsloven. Jeg tror mere ​​det er mangel på interesse end noget andet.”
Dommer Clifton pålagde også Dan Moulton en bøde på 18.000 dollar hvilket er en brøkdel af, hvad det amerikanske landbrugsministerium USDA havde krævet.

Gentagne overtrædelser af loven 

Det er første gang siden 2016, at USDA har tilbagekaldt en licens til en avler af forsøgsdyr, og det skete efter en 18-dages høring, hvor USDAs advokater argumenterede for, at Moulton i årevis forsætligt har overtrådt dyreværnsloven og efterladt syge og tilskadekomne dyr uden dyrlægehjælp, ladt dem leve i forfaldne og beskidte bure, og gentagne gange har undladt at lukke inspektører ind.

Dan Moulton, som selv er advokat i Minnesota, sagde til dommeren i sin afsluttende erklæring: ”Jeg tager ikke let på overtrædelser. Jeg har forsøgt at være lydhør over for USDA -inspektørerne. Jeg har samarbejdet med dem.” Det er ikke den opfattelse inspektører fra det amerikanske landbrugsministerium har.

Med denne dom ser det ud til, at den store farm nu lukker endegyldigt. Nogle af aftagerne af chinchillaerne fra farmen er allerede for nogle år siden stoppet med at købe forsøgsdyrene fra Moultons farm idet de fandt, at dyrene var i for ringe stand. Chinchillaer anvendes især til forsøg med øreinfektioner og sygdomme, der vedrører hørelsen.

Chokerende vanrøgt

forsøgsdyrenes-værn-Chinchilla-eyes-scaledFarmen husede 748 chinchillaer på tidspunktet for en USDA -inspektion i maj, der dokumenterede syge, ubehandlede dyr, rustne, ødelagte foderautomater, og en stank af ammoniak fra bunker af urin og afføring under burene. Inspektørerne klagede over, at det brændte og sved i hals og øjne under inspektionen. Ved en  inspektion tidligere på året i februar, foretaget af en lokal dyrlæge, fandt man dyr, hvis øjeæbler var sprængt på grund af ubehandlet konjunktivitis (betændelse i øjets bindehinde).

Men overtrædelserne går endnu længere tilbage. I 2018 indgav USDA, der håndhæver dyreværnsloven, en formel klage mod ejeren af farmen, og fremlagde  213 overtrædelser af loven registreret af USDA -inspektører mellem 2013 og 2017. Ejeren afviste kategorisk påstandene. Det førte til den netop afsluttede sag, der var planlagt til begyndelsen af ​​2020, men blev forsinket på grund af coronavirus -pandemien. Ejeren, Dan Moulton har i hele denne periode fortsat med at opdrætte og levere chinchillaer til forskning.

Aaron Rhyner, en dyrlæge, der er assisterende direktør for inspektioner i USDAs afdeling for dyrevelfærd, sagde til retten i dag: ”Jeg har nok været involveret i flere tusinde inspektionsrapporter og inspiceret flere tusinde dyrefaciliteter. Men dette er den værste dyreværnssag, jeg har oplevet.” 

Forskellige opfattelser af dyrs lidelser

Forsøgsdyrenes VærnFarm med forsøgs-chinchillaer lukketEjeren Dan Moulton havde indkaldt to forsøgsdyrlæger fra hver sit universitet som vidner til sit forsvar. Den ene fortalte retten, at han tjente som “teknisk rådgiver” for Moulton. Han blev sidste år interviewet til et videnskabeligt tidsskrift om forholdene på farmen, og han udtalte, at dyrene ikke “led voldsomt” ved at leve i ødelagte trådbure med skarpe kanter og med metalstykker, der var vokset ind i dyrenes hud. Han mente, at ejeren af farmen overordnet set ”ville dyrene det godt”.

Moulton fremførte under afhøringen, at fire andre tidligere chinchilla−leverandører til forskning er gået på pension eller har ladet deres tilladelser udløbe, hvilket efterlader ham som den eneste leverandør.

Men dyrlæge Rhyner udfordrede denne påstand. “Der [er] i øjeblikket 85 steder, som har tilladelse til at avle chinchillaer og som rapporterer, at de har chinchillaer på lager. Så der er andre avlere i USA, hvor forskere kan købe disse dyr.”  I 2019 brugte amerikanske forskere 1250 chinchillaer, ifølge USDA -data.

Systemet svigter dyrene

Sidste gang USDA tilbagekaldte en licens fra et forskningsrelateret anlæg var i 2016, da antistof-leverandøren Santa Cruz Biotechnology mistede sin licens på grund af overtrædelser af dyreværnsloven −  herunder for at skjule en stald med 841 geder for inspektørerne. Firmaet brugte dyrene til at fremstille antistoffer og måtte betale en historisk bøde på 3,5 millioner dollars.

Tidligere på året var Dan Moulton også genstand for en kriminel efterforskning i relation til Minnesota’s dyreværnslov, men amtets advokater besluttede at overlade sagen til Landbrugsministeriet, USDA. Russ Mead, en advokat med speciale i dyreværnslovgivning ved Lewis & Clark Law School, beklagede den 8 år lange sag med overtrædelser begået på chinchillafarmen: ”Der skulle 213 overtrædelser af dyreværnslovgivningen til, før denne avlstilladelse af forsøgschinchillaer blev tilbagekaldt. Systemet fungerer overhovedet ikke”, siger han.

Se USDA’s inspektionsrapporter hér:

About us - in English

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70