Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

FDA udforsker dyrefri metoder

Den amerikanske Sundhedsstyrelse, FDA, bevæger sig væk fra dyreforsøg og overvejer en række dyrefri tilgange. Disse omfatter bl.a. organ-on-a-chip teknologi, cellekulturer og matematisk modellering.

FDA har søgt om 5 millioner dollars fra regeringen for at finansiere sit initiativ om dyrefri metoder.

Når man præsenteres for medicin, så tænker de færreste på den vej, disse stoffer har taget fra laboratoriet til vores medicinskabe. I USA er der dog ændringer på vej i måden, hvorpå lægemidler udvikles.  Ifølge American Chemical Society genovervejer Den amerikanske Sundhedsstyrelse nemlig sine bestemmelser og krav om at bruge forsøgsdyr i lægemiddeludvikling. Indtil nu har FDA krævet, at der skal udføres dyreforsøg ved godkendelsesprocedurer for humane lægemidler, vacciner og andre biologiske produkter.

De fleste lægemidler vil gennemgå dyreforsøg ved udvikling og testning. Herefter præsenteres resultaterne af disse forsøg for FDA sammen med forslag til, hvordan stoffet kan testes på mennesker. På dette stadium beslutter FDA, om man skal gå videre med at teste stoffet på mennesker.

Men nu overvejer FDA teknologier, der ikke involverer brug af dyr. Så hvorfor genovervejer de dette krav nu, og hvad kan det betyde for den måde, stoffer testes på i fremtiden?

Etikken i dyreforsøg

Beslutningen følger dels af fremskridt inden for alternative testmetoder, men baserer sig også på etiske bekymringer: at vi påfører dyr lidelse. En del beslutningstagere hælder også til, at dyreforsøg ikke er den mest effektive måde at teste lægemidler, beregnet til mennesker, på. Mange lægemidler, der virker i mus, er ikke nødvendigvis effektive brugt til mennesker. I sidste ende skyldes det den vidt forskellige anatomi og fysiologi. De stigende omkostninger ved udvikling af lægemidler er et andet problem. Det er et incitament for lægemiddelindustrien til at strømline og øge effektiviteten af lægemiddeludvikling og fremmer desuden også menneskerelevant, dyrefri forskning, hvilket igen åbner muligheder for patientspecifik medicinering.

Et andet vigtigt argument for at bevæge sig væk fra dyreforsøg er også, at stoffer, som har vist sig uvirksomme i dyr og derfor kasseres, måske ville have været yderst effektive brugt til mennesker.   

Finansiering af alternative testmetoder

Forandringerne kan dog gå langsomt, fordi ikke-animalske metoder i øjeblikket modtager meget lidt økonomisk støtte. For at finansiere sit Non-Animal Methods-initiativ (dyrefri-metoder- initiativ) beder FDA som nævnt kongressen om 5 millioner dollars i regnskabsåret 2023.

Forsøgsdyrenes Værn mener, at fokus på dyrefri metoder vil åbne døren til enorme fremskridt i forståelsen af menneskelige sygdomme og lidelser. Det vil fremskynde udviklingen af ​​nye lægemidler og samtidig reducere forskningsomkostningerne. Vejen frem er menneskerelevante modeller og -behandlinger for sygdomme, i stedet for at bruge mindre relevante, mere begrænsede såkaldte dyremodeller.

Læs mere…

Dyrefri forskningsmetoder 

Organ on a chip

Organoider  

Synes du også, at udvikling af dyrefri metoder er vejen frem? Så støt Forsøgsdyrenes Værns finansiering af dyrefri forskning økonomisk.
Giv et bidrag til 1551-4 69 82 82 eller på MobilePay 55 88 70.

          Læs mere om støttede projekter hér.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…