forsøgsdyrenes værn

Flere end tusind dyr skånes for frygteligt forsøg

I en vigtig dom har appelretten for Det Europæiske Kemikalieagentur udtalt, at det ville være “ude af proportioner” at gennemføre yderligere dyreforsøg for stoffet tetrachlormethan* (CTC). Dommen omgør derved Det Europæiske Kemikalieagenturs beslutning om, at der må udføres lidelsesvoldende forsøg med kemikaliet på forsøgsdyr.

En musunge der lige har åbnet øjnene.

Museunge, der lige har fået øjne.

I den europæiske koalition, The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), hvor Forsøgsdyrenes Værn er det danske medlem, glæder vi os over ophævelsen af den tilladelse Kemikalieagenturet havde givet. Appelrettens beslutning bygger på det faktum, at der mangler tilstrækkelig begrundelse for at menneskers liv og sundhed er i fare, til at testene ville kunne retfærdiggøres. Anvendelsen af CTC er allerede stærkt reguleret, og kemikaliet anset som giftigt og er kendt for at skade ozonlaget. Befolkningen udsættes generelt ikke for stoffet, og personer der arbejder med det eksponeres ikke for skadelige mængder.

Den test dyrene skulle udsættes for, er den såkaldt udvidede en-generations-reproduktionstoksicitetsundersøgelse (EOGRTS) hos gnavere, der forårsager betydelige lidelser for dyrene, der bl.a. skal inhalere det og tvangsfodres med det giftige stof i mindst 10 uger. Der knytter sig særlige bekymringer til indhalationsmetoden, fordi dyrene tvinges til at opholde sig i små kamre i flere timer om dagen fem dage om ugen, hvor de skal indånde dampe fra kemikaliet. Forsøget kræver mindst 1200 dyr, og så mange som 2200 til 2600, hvis anden generation af dyrene skal fødes.

* Tetraklorkulstof

Den europæiske koalition The European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE, hvor Forsøgsdyrenes Værn er Koalitionens danske medlem, har, siden EU’s kemikalietestningsprogram blev igangsat i 2009, arbejdet med at kommentere og stille spørgsmål til de dyreforsøg, som indgår i programmet. Vores ekperter (toksikologer) holder øje med, at den ansvarlige myndighed overholder reglerne om, at der til enhver tid skal anvendes en metode uden brug af forsøgsdyr, hvis en sådan findes, eller at det skal undersøges, om data om stoffet allerede forefindes. Det kan f.eks. være, at kemikaliet allerede ER blevet undersøgt af et andet firma, eller at stoffet er så farligt for mennesker, at det er almindelig kendt viden.