forsøgsdyrenes værn

Forsøgsindustrien har svært ved at skaffe aber


Udbuddet af aber til forskning skrumper i USA og Europa, og adgangen til de resterende dyr bliver stadig sværere. Det er konklusionen i en amerikansk rapport, der netop er offentliggjort af National Academies of Sciences, Engineering and Medicine. Rapporten er sponseret af National Institutes of Health (NIH) og er baseret på oplysninger fra offentlige myndigheder, National Primate Research Centres (forskningsinstitutter der anvender aber), akademiske institutioner og en række forskere, der alle er forbrugere af forsøgsaber. Næsten to tredjedele af amerikanske abe-forskere har rapporteret om problemer med at skaffe dyrene. Forskerne fremfører, at det forsinker deres forskning, og at de har ”været nødt til at anvende færre eller andre abearter”. Priserne på aber til forsøg er også steget markant.

Efterhånden er der færre aber at tage af fra Asien og indenlandske avlscentre har ikke været i stand til at udvide deres avlsprogrammer hurtigt nok til at følge med den voksende biomedicinske efterspørgsel, siger den amerikanske rapport. Analysen tyder også på, at Kina konkurrerer med USA om køb af ikke-menneskelige primater fra Sydøstasien*, hvilket yderligere belaster forsyningen.


En europæisk rapport udgivet i sidste måned nåede lignende konklusioner. Efterspørgslen på aber til brug i testning og forskning er så høj i EU-lande, og udbuddet er så lavt, at EU ikke vil være i stand til at nå sit mål om at skabe bæredygtige indenlandske avlskolonier af disse dyr.

Kina har tidligere været  hovedleverandør af aber til USA og Storbritannien – især makakaber og cynomolgusaber. Rhesus makakaber anvendes hovedsageligt i USA og de opdrættes typisk indenlandsk.

USA og andre lande var i stand til at kompensere for noget af manglen ved at importere flere aber fra Sydøstasien og øen Mauritius i Det Indiske Ocean. Men pandemien øgede efterspørgslen og støvsugede landene for aber i vaccinekapløbet.

Forsøgsdyrenes Værn har – sammen med en lang række udenlandske organisationer – i årevis kørt kampagner mod den brutale indfangning af aber på Mauritius.

Sidste år blev Air France det sidste store flyselskab, der nægtede at transportere aber til forskning, hvilket øgede vanskelighederne ved at få aber frem til forsøgslaboratorierne og som omtalt i en artikel i Forsøgsdyrenes Værns medlemsblad, så er cynomolgus-aber nu kommet på listen over truede arter.

I november 2022, blev Cambodia – som stort set havde kompenseret for den lukkede kinesiske forsyning af aber –  ramt af en stor smuglerskandale. Amerikanske aftagere af Cambodias aber opdagede ved hjælp af efterforskere, at de aber de importerede fra Cambodia i virkeligheden var vildtindfangede cynomolgus-aber, der ulovligt var blevet mærket som opdrættede i fangenskab.

Siden da har to af verdens største leverandører af cynomolgus-aber − Inotiv og Charles River Laboratories −  stoppet deres import fra Cambodia. Begge virksomheder oplyser, at de arbejder på nye retningslinjer, der skal sikre, at alle importerede aber har en legitim herkomst.

Men aber forplanter sig langsomt, og det vil tage mindst 4-5 år før der er født tilstrækkeligt mange unger til at de kan indgå i forsøg – og ungerne skal have en vis alder, før de kan anvendes. Udvidelse af nuværende amerikanske primatavlscentre vil koste hundredvis af millioner af dollars. Kina satser på at anvende deres aber til egen forskning, for de vil være med i kapløbet om nye vacciner, medicin mod livsstilsygdomme  m.m.

EU har også problemer, når det gælder om at skaffe aber til forsøg. Ifølge EU-lovgivning  er det ikke tilladt at importere vildtindfangede aber for at etablere eller supplere ynglekolonier.

Det må være på sin plads at fremføre,
– at problemet med at skaffe aber til forsøg absolut ikke er nyt. Flere abearter er truede, skrupelløse mellemmænd tyer til indfangning af vilde aber i naturen, og flere og flere mennesker vender sig mod forsøg på dyr ….  og rent forskningsmæssigt, så er aber ikke mennesker

– at forsøgsindustrien har haft rig lejlighed til at satse massivt på de mest lovende dyrefri forskningsmetoder, i stedet for desperate forsøg på at løse problemet med forsyning af forsøgsaber – det er en stakket frist

– at den biomedicinske industri gerne og ofte anpriser egne fortræffeligheder, men når det gælder om at satse på fremtidsorienterede og innovative forskningsmetoder, så er der stor træghed i systemet. Man vælger fortsat at gribe til forsøg på dyr for ”det kender vi bedst”. For det kan da ikke skyldes manglende viden?

Man kan håbe på, at abe-forsyningskrisen får industrien til at se indad og realisere, at brugen af forsøgsdyr ikke er vejen frem.

Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Cambodja, Laos, Vietnam, Filippinerne, Brunei og Indonesien. 

Vi har ikke brug for flere aber vi har brug for en dyrefri teststrategi

Til afløsning af testning og forskning med brug af aber og andre dyr er etiske, effektive og bæredygtige menneskebaserede metoder fremtiden. Fordi der anvendes menneskelige celler og væv, kan disse tilgange bedre eftergøre patologien af menneskelige sygdomme. Der må og skal nu satses massivt på udvikling af metoder, der kan afløse bl.a. abeforsøgene.
Manglen på aber skyldes bl.a. kapløbet om, hvem der kunne komme først med en COVID-19-vaccine og det fortsætter med udviklingen af såkaldte ”boostervacciner”, vaccine til små børn m.m.. Det tager imidlertid mange år at genoprette bestanden af aber, og det medfører rystende tilfælde af indfangning af vilde aber for at tilfredsstille abe-efterspørgslen.

International abe-smuglerring under anklage
Det amerikanske justitsministerium har rejst en række anklager mod flere medlemmer af en påstået international abesmuglerring. I sidste uge anklagede det amerikanske justitsministerium (DOJ) to cambodianske embedsmænd og flere medlemmer af et Hongkong-baseret abe-leverandørfirma for ulovligt at eksportere hundredevis  – og potentielt flere end 2000 cynomolgus makakaber, som nu er en truet art –  til USA til forskning. Dyrene er angiveligt blevet fanget i naturen i Cambodia, men er i papirerne anført til at være opdrættet i fangenskab. To af de amerikanske firmaer, der har været modtagere af aberne, hører til nogle af de største private leverandører til amerikanske forskningslaboratorier.

Bestikkelse for millioner
Ifølge det amerikanske justitsministeriums anklageskrift betalte 6 højtstående ansatte i Vanny Resources Holdings et Hongkong-baseret firma, der opdrætter aber til forskning − millioner af dollars til det sorte markeds abe-leverandører og til to cambodianske embedsmænd for at indfange tusindvis af cynomolgus-aber fra nationalparker og andre beskyttede områder af Cambodia, og forfalske deres papirer så det fremstod, som om dyrene var blevet opdrættet i fangenskab.
Ifølge anklageskriftet ankom næsten 1500 af disse “hvidvaskede” aber til USA fra 2018 til 2020, og potentielt flere hundrede i 2021. De ser ud til at være endt på primatcentre i det sydlige Florida og det sydlige Texas. Firmaerne, der driver centrene, er ikke nævnt i anklageskriftet, men det er via dokumenter til U.S. Securities and Exchange Commission afsløret, at firmaet Inotivs hovedleverandør af ikke-menneskelige primater var målet for justitsministeriets sag hvilket indikerer, at virksomheden får de fleste af dens aber fra Vanny Resources Holdings.
Sidste år opkøbte Inotiv den store forsøgsdyrs-leverandør Envigo (som netop nu er centrum i en sag med dyremishandling af beaglehunde på ét af deres hunde-opdrætsanlæg), hvilket nu gør Inotiv til verdens største leverandør af ikke-menneskeaber til forskning.