Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Forsvarets traumekurser med grise

Uddrag af Forsvarets tilladelse fra Rådet for Dyreforsøg fra 2014:

”Ved skydning modtager grisen typisk én skudlæsion i 3-4 af benene. Skydning sker med forskellige
håndvåben for at demonstrere forskellen på skudtraumer ved stor kaliber (9 mm) med lav
mundingshastighed og lille kaliber med høj mundingshastighed. Grisen hænges op i bagbenene
med ventralsiden mod skytten, og der afmærkes præcist hvor på grisen, skuddene ønskes placeret.
Der tilstræbes udrivningslæsioner i den store muskelmasse i lårene og fraktur af Radius-knoglen i
forben. Alternativt kan grisen blive tildelt et abdominalskud. Dette placeres lateralt i venstre side
med skudbane ventrodorsalt. Det tilstræbes her at ramme milt, nyre og tarme.”

”Som alternativ til skydning kan grisen blive tildelt sprængningslæsion. Dette sker ved at placere et
lille sprængemne ud for tarsus (hasen) på begge bagben. Dette vil medføre hel eller delvis
afrivning af benet fra tarsus og ned, illuderende en mineskade.”

”Der vil blive foretaget amputation af lemmer. Der udføres laparotomi ved åbning af abdomen i
midtlinien, og der vil blandt andet blive udført tarmresection, nefrektomi, splenektomi, fjernelse
af en leverlap, hæmostase ved forskellige blødningstilstande i bughulen. I den sammenhæng vil
anvendelse af forskellige midler til at opnå hæmostase blive demonstreret. Anvendelse af
staplere vil blive indøvet. Kursisterne vil lære at lægge pleuradræn og udføre tracheostomi. Der
vil også blive demonstreret og øvet åbning af thorax, typisk ved sternumsplit. Kirurgi på hjerte og
lunger relevant ved traumer vil blive demonstreret og øvet.”

Læs mere:
Alternativer til dyr i militærtræning
Hvilke lande anvender ikke dyr i traumekurser?
Tyskland siger nej
Hvad sker der i USA?

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…