Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Hjælp forsøgsaberne på Mauritius

Sig nej til Mauritius som feriemål, så længe tropeøen fortsætter handelen med forsøgsaber!

flyer-mauritius-forside

De fleste mennesker er uvidende om, at ferieparadiset Mauritius hvert år eksporterer knap 8000 aber til forsøgslaboratorier rundt om i verden og således er en af verdens største leverandører af langhalede makak-aber til forskningsindustrien. Dyrene fragtes i små kasser i flyenes fragtrum til en ofte grum skæbne. Forsøgsdyrenes Værn har sammen med de øvrige medlemsorganisationer i ECEAE (The European Coalition to End Animal Experiments) gennem en årrække øvet et massivt pres på rejsebureauer, turister og regeringen på Mauritius for at få sat en stopper for indfangningen og avlen af øens makak-aber. Har du respekt for dyr, så fortæl rejsebureauforeninger dels herhjemme, i Europa og på verdensplan om abernes skæbne. Fortæl dem – via en simpel formular med et fortrykt brev nederst på denne side – at billedet af Mauritius som et paradis for turister plettes af indfangningen, avlen og handelen med forsøgsaber. I brevet opfordres der til, at lægge pres på de relevante myndighederne på Mauritius.

abebilleder-samlet

Hvad udsættes aberne for?
Vilde aber indfanges med brutale metoder på deres levesteder i junglen, rives fra deres familie-grupper og holdes fanget bag tremmer på betongulve eller i bure i store anlæg på Mauritius. Her tilbringer de deres liv med at føde unger, der i en tidlig alder fjernes fra deres mødre for – efter lange transporter først med lastbil og så med fly med mange mellemlandinger – at ende i forskningslaboratorier. Når efterspørgslen ikke når op på antallet af avlede dyr, slagter et af de største avlsfirmaer på øen, Noveprim Ltd, hundredevis af aber, herunder drægtige hunner og unger, fordi dyrene kommer i “overskud”. Denne meningsløse nedslagtning er blot en del af den hensynsløse handel med aber fra øen.

Hvordan kan jeg hjælpe?
Send dine breve til den danske og europæiske rejsebureau-sammenslutning samt til verdenssammenslutningen af rejsebureauer allerede idag! Du skal blot udfylde med dit navn og din email-adresse i de to formularer (vigtigt du udfylder begge felter) nedenfor og klik SEND. Så bliver brevet sendt direkte til:

Danmarks Rejsebureau Foreningabe-og-gaver3
(udfyld den danske udgave af brevet)

samt

The European Travel Agents’ and Tour Operators Associations

og

World Travel Agents Associations Alliance
(udfyld den engelske udgave af brevet – de sendes til begge samtidig)

Bemærk venligst:
Din underskrift indsættes automatisk i brevet, når du har udfyldt for- og efternavn nedenfor.
 
Mauritius vilde aber

 

 

 

 

 

Hjerteligt tak for din deltagelse!

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…