Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Hvad sker der i USA?

I 2009 fremlagde det amerikanske Department of Defense en rapport med titlen ‘Final Report on the use of Live Animals in Medical Education and Training Joint Analysis Team‘.
I den konkluderes det, at:

“(A) validated, high-fidelity simulators will be available for nearly every high-volume or high-value battlefield medical procedure by the end of 2011, and many were available as of 2009; and

(B) validated, high-fidelity simulators will be available to teach all other procedures to respond to common battlefield injuries by 2014”.

department of defensePå baggrund af rapporten besluttede Department of Defense i Washington, at det fra 1. januar 2015 ikke længere vil være tilladt at anvende levende dyr til brug i undervisning og videre uddannelse på en række områder – herunder ”Advance Trauma Life Support” samt ”The development and maintenance of surgical and critical care skills for field operational surgery and field assessment”, idet det konkluderes, at der er “sufficient simulation models available to meet medical education and training needs.”

I den forbindelse udtalte Dr. Jonathan Woodson, Assistant Secretary of Defense for Health Affairs: ”We must make progress towards the standardization, refinement, replacement, and reduction of our use of the live-animal model.”

Læs mere:
Beskrivelse af Forsvarets traumekurser med grise
Alternativer til dyr i militærtræning
Hvilke lande anvender ikke dyr i traumekurser?
Tyskland siger nej

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…