forsøgsdyrenes værn

InPharma

– dyrefri metode til udvikling af bedre lægemidler

Lægemidler som skal indtages via munden foretrækkes af hundreder af millioner af patienter i Europa. Alligevel er der store udfordringer med at få formuleret lægemidlerne, så de på tilstrækkelig tilfredsstillende vis kan optages af mave- tarmslimhinden

De fleste lægemidler, der når frem til den sidste udviklingsfase, er for dårligt opløselige til at blive effektivt absorberet fra mave- tarmkanalen, og derved gøre deres virkning. Der er stort behov for forbedring – ikke mindst fordi antallet af dyr, der anvendes på dette område, er stigende. Det harmonerer dårligt med EU’s forpligtelse til at reducere brugen af dyr i forskning. InPharma-projektet giver en unik mulighed for at løse de vigtige udfordringer – men uden brug af dyr. 19 institutioner fra EU-lande er derfor gået sammen om udvikling af computer-simuleringer til afløsning af dyreforsøg.

”Målet er, at vi med computere kan nå helt frem til simulerede forsøg på testpersoner uden brug af forsøgsdyr. Derfra kan man så gå videre til kliniske forsøg med virkelige testpersoner, som er sidste step, inden en medicin kan frigives”, siger professor Bauer-Brandl”

Sparer forsøgsdyr og tid

InPharma-projektets mål er at finde veje til at undgå dyreforsøg i alle vigtige led af medicin-udvikling: når forskere opdager et nyt, lovende stof, skal det ikke testes på dyr, men i stedet skal der skaffes mange forskellige data om stoffet i dyrefri eksperimenter. Disse data skal så fodres til computermodeller, der får til opgave at beregne den mest optimale ”opskrift” på en ny medicin. Til sidst skal denne ”opskrift” fodres til andre computermodeller, der skal simulere, hvordan mennesker vil reagere på medicinen.

13 unge forskere skal bidrage til EU-samarbejdet med hvert sit forskningsprojekt. De skal tage en ph.d. i forskellige tilgange til at arbejde med udvikling af medicin uden brug af forsøgsdyr og dermed bidrage til, at viden om nye metoder bliver spredt.

Syddansk Universitet bliver vært for tre ph.d.-studerende, der skal tilbringe halvdelen af deres tid i universitetets laboratorier og halvdelen hos medicinalfirmaerne Roche, Janssen og Solvias.

Mennesker reagerer langtfra altid som dyr

Det er ældgammel metode i lægemiddeludvikling, at man indgiver stoffer i dyr og ser, hvordan de reagerer – det har man anset som den bedste mulighed for at teste nye stoffer til lægemidler. ”Men det er bare ikke nogen særlig effektiv testmetode, det tager lang tid og man skal bruge mange dyr”, siger professor Annette Bauer-Brandl fra Syddansk Universitet. Dertil kommer, at dyr og mennesker ikke er ens:

”Man kan godt arbejde med et stof eller en formulering, som mange forskellige dyr reagerer efter hensigten på, men når vi så kommer til kliniske forsøg og skal teste på mennesker, kan de reagere overraskende anderledes. Dyr er ikke mennesker”, forklarer hun.

Projektet skal foreløbigt løbe til udgangen af 2024.

Kilde: Syddansk Universitet. Horizon 2020. InPharma-project.