Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

International Botox-uge: Send din protest NU!

Hjælp forsøgsmusene … klik hér og send din protest mod de grusomme testmetoder.

Den internationale Botox-uge begynder mandag d. 18. juli, hvor vi sammen med vores internationale samarbejdspartnere påny sætter fokus på testningen af botox-produkter.

eisai_postkarte2Kampagnen vil fortsat være målrettet det japanske firma Eisai, der har forgrenet sig til både Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig, Schweiz og England.

Firmaet står bag botulinum-toxin-B-produktet NeuroBloc (populært benævnes botulinum-produkter botox), som ifølge Bundesinstitut für Risikobewertung* alene i Tyskland er blevet testet på hele 60.000 mus i 2014 – og på 30.000 mus i 2015. Eisai anvender en kontroversiel testmetode, LD50, hvor halvdelen af musene – ved fuld bevidsthed – langsomt dør af kvælning, fordi deres åndedrætsorganer lammes efter indsprøjtning af botulinum-giften.

Der findes alternativer!
Firmaet Allergan udviklede i 2011 et alternativ til den forfærdelige muse-testmetode. Den nye metode er godkendt til brug i både USA, 27 europæiske lande og i flere andre lande (læs mere hér). Ikke desto mindre fortsætter Eisai med at teste deres produkter på dyr, og de er ikke alene om det; det britiske firma Ipsen anvender også fortsat mus, når de tester deres botox-produkter.

Fik du sendt din protest til Eisai?
Ellers har du chancen nu! I april igangsatte Forsøgsdyrenes Værn og vores europæiske samarbejdspartnere en kampagne, som du stadig kan være med til at støtte op om; klik hér og vis det japanske firma Eisai, at deres metoder er uacceptable!

* videnskabeligt institut under det tyske Ministerium for Ernæring og Landbrug.

botox international2


Læs hvad vi tidligere har skrevet om emnet:

https://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk/hjaelp-forsogsdyrene-kraev-dyrefri-testning-af-botox/

https://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk/botox/

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…