Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Jens Rohdes svar på fire spørgsmål

I finder svar på jeres spørgsmål længere nede i teksten under de enkelte spørgsmål.

Mvh

Jens Rohde

  • et forbud mod at anvende dyr ved testning af indholdsstoffer i husholdningsprodukter indenfor EU inden 2018?

Generelt mener jeg, at vi i videst muligt omfang skal undgå at bruge dyr ved testning af produkter, som vi anvender i husholdningen. Jeg kan dog ikke støtte et generelt forbud mod at anvende dyr ved testning af indholdsstoffer i husholdningsprodukter i 2018. Et sådant forbud vil være forbundet med en risiko for folkesundheden, da der ikke altid forekommer alternative metoder end test med dyr til test af indholdsstofferne.

at øge investeringerne til forskning i og udvikling af metoder uden brug af dyr, ved at øremærke €80 millioner om året hertil?

Forskningsprogrammet Horizon 2020 indeholder bl.a. programmet Innovative Medicines Initiative med et budget på 3,4 mia. euro. Jeg vil arbejde for at sikre, at der i programmet øremærkes midler til forskning i udvikling af alternative testmetoder uden brug af dyr. Modellen kunne f.eks. være den, som anvendes i SEURAT-1-programmet i årene 2011-2015, og som udgør et partnerskab mellem Kommissionen, private aktører og mere end 70 europæiske forskningsenheder.

at fastsætte en frist for at forbyde den kategori af dyreforsøg, som udsætter dyrene for ’betydelig belastning’ ?

Jeg er åben over for at ændre lovgivningen på området, men kun hvis der foreligger alternative testmetoder, som er sikre, og som ikke betyder en risiko for folkesundheden.

at sætte et mål om at reducere antallet af dyreforsøg i forhold til antallet i 2014?

Et sådant mål er jeg imod. Jeg ser gerne færre dyreforsøg, men et generelt reduktionsmål kan forhindre udviklingen af f.eks. nye medicinalprodukter, som kan være vitale for menneskers sundhed.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…