forsøgsdyrenes værn

Sandheden bag botox...

botox behandling forsøgsdyrenes værn

Uvidenhed eller ligegyldighed?
Flere end 20.000 danskere får hvert år en indsprøjtning med det muskellammende giftstof Botulinum – i daglig tale mest kendt som botox.
Forbrugernes manglende viden eller deres manglende lyst til at kende sandheden, er en del af problemet, som kunne afhjælpes, hvis endnu flere nægtede at anvende produktet, sålænge det testes på mus i stærkt lidelesesvoldende forsøg (se filmoptagelser fra botoxtestning længere nede på siden).

Hul i lovgivningen
Forsøgsdyrenes Værn finder det kritisabelt, at producenter benytter sig af et hul i lovgivningen, og tester produktet på dyr, fordi botulingiftprodukterne også har en (mindre) medicinsk anvendelse. Botulinum-produkter bliver hovedsageligt anvendt i kosmetisk øjemed, og bør følgelig være omfattet af kosmetikdirektivets forbud mod dyreforsøg.

Hvad kan du gøre?

■ Boykot de produkter, der fortsat testes på dyr. Se i teksten.
Støt vores kampagne, så vi kan fortsætte arbejdet for forsøgsdyrene – giv et bidrag.

Pres gav resultat
Medicinalvirksomheden Allergan udviklede for knap 2 år siden en dyrefri metode til testning af deres Botox©-produkter. Det skete efter ÅRS pres fra Forsøgsdyrenes Værn og vore udenlandske søsterorganisationer – og fremfor alt fra alle medlemmerne. Allergan forventer, at den ny metode vil medføre en reduktion på mindst 95% i antallet af forsøgsdyr. Allergan har imidlertid ikke tænkt sig at dele opfindelsen med andre producenter af botox-præparater, og indtil disse firmaer selv får udviklet en metode, vil de fortsat anvende mus i de barske tests, hvor dyrene kvæles langsomt, fordi deres åndedrætsmuskulatur langsomt lammes.

Håb forude
Der er imidlertid ved at ske et skred: efter at Allergan lancerede deres ny metode uden brug af dyr, fortsatte vi presset på de øvrige producenter af botulinum-produkter. Tidligere i år meddelte den botulingiftproducenten Ipsen Ltd., at de sigter mod at have en dyrefri metode klar ved udgangen af 2014. Forsøgsdyrenes Værn påskønner den udmelding, men vil naturligvis holde et skarpt øje med, om firmaet holder ord. Det vil imidlertid ikke være at tage munden for fuld når vi anslår, at vi nok når slutningen af 2015 eller senere, førend en ny metode er godkendt. I al den tid vil Ipsen Ltd. fortsat lade hvert vareparti af deres produkter Azzalure og Dysport, der sendes ud af virksomheden, teste på dyr.

Det tyske selskab, Merz Pharma, tester også fortsat sine produkter Xeomin og Botox Bocouture på dyr. Men også de har måttet indse, at de må tage de mange protester mod deres dyreforsøg alvorligt: de oplyser nu, at de i slutningen af 2014 vil indgive en ansøgning om, at få en dyrefri testmetode godkendt. Hvornår en eventuel godkendelse vil foreligge vides ikke, og der er nok ingen tvivl om, at der vil gå meget lang tid! Det er derfor vigtigt at vise Merz Pharma, at vore øjne fortsat er rettet mod dem!

Indtil botox-producenterne stopper testning af deres produkter på dyr, så er det Forsøgsdyrenes Værns håb, at kunderne vil sige fra – i respekt for dyrene.

Grusom testmetode
LD50-testen, som resulterer i døden for hundredetusinder af mus hvert år, er ekstremt lidelsesvoldende, og giver desuden upålidelige resultater. Testen går ud på at fastslå, ved hvilken dosis 50 % af forsøgsdyrene dør (LD står for lethal dose – dødelig dosis). Grupper af mus får sprøjtet stigende doser af stoffet ind i bughulen. Herved kommer man efterhånden frem til den dosis, ved hvilken halvdelen af dyrene dør. For musene er de lidelser, de gennemgår, helt ubeskrivelige. Giften lammer efterhånden åndedrætsmusklerne, og dyrene kvæles ved fuld bevidsthed.