forsøgsdyrenes værn

Botox

Seneste opdatering:

Botox-producenter under pres

Den britiske producent af Botolinum-produkter, Ipsen Ltd. sigter mod at stoppe med at udføre dyreforsøg i forbindelse med fremstillingen af deres botulinum-produkter fra udgangen af ​​2014. Forsøgsdyrenes Værn påskønner dette, men retter dog en skarp kritik mod firmaet for ikke forlængst at have satset på udviklingen af en dyrefri metode. Flere års pres fra dyreværnsforeninger har været nødvendig, for at få botulinum-producenterne til at tage skeen i den anden hånd. Og Ipsen vil altså fortsat en tid endnu lade titusinder af mus lide en yderst smertefuld død i testningen af det muskellammende præparat. Om Ipsen virkelig vil holde ord må vi vente og se.
De tests Ipsen muligvis vil stoppe med at udføre på levende dyr, er testningen af hvert eneste vareparti af mærkerne Azzalure og Dysport, som sendes ud af virksomheden.

Det tyske, Frankfurt-baserede, selskab Merz Pharma, tester sine produkter Xeomin og Botox Bocouture i dyreforsøg. Merz har imidlertid også været nødt til at tage de mange protester mod deres dyreforsøg alvorligt. De oplyser, at de i slutningen af 2014 vil indgive en ansøgning om at få godkendt en dyrefri testmetode til deres botulinum-produkter. Hvornår en godkendelse derefter vil blive givet er uvist. Det er imidlertid vigtigt at opretholde presset på både ipsen Ltd. og Merz Pharma, så brug et øjeblik af din tid til at sende protestbreve.

LD50-testen er én af de mest kontroversielle testmetoder. Grupper af mus får indsprøjtet stigende doser af det stof, som ønskes testet, ind i bughulen. Herved kommer man efterhånden frem til den dosis, ved hvilken halvdelen af dyrene dør. For musene er de lidelser, de gennemgår, helt ubeskrivelige. Giften lammer åndedrætsmusklerne, og dyrene kvæles ved fuld bevidsthed.

Opdatering: 3. august 2011:

Forsøgsdyrenes Værns Botox-kampagne giver overskrifter

Forsøgsdyrenes Værns Nej til Botox-kampagne mod testning af botulingiftprodukter på dyr har givet genlyd i en række danske medier. Vor holdning kom således til udtryk i Dagbladet Køge, Dagbladet Ringsted, Frederiksborgs Amtsavis, Midtjyllands Avis, Morsø Folkeblad, Skive Folkeblad og Sjællandske Medier.

Vag lovgivning. Forsøgsdyrenes Værns kampagne retter sig mod den fortsatte anvendelse af dyreforsøg til at teste varepartier af botulingiftprodukter såsom Botox. Det drejer sig navnlig om den forældede og ekstremt lidelsesvoldende LD50-test, som fortsat anvendes, blandt andet i USA, til trods for, at der er kommet alternativer. Produkter som Botox bliver hovedsageligt brugt i kosmetisk øjemed og bør følgelig være omfattet af kosmetikdirektivets forbud mod dyreforsøg. Alligevel kan producenterne udnytte en hul i lovgivningen og teste på dyr, eftersom botulingiftprodukterne også har en (mindre omfattende) medicinsk anvendelse.

Bedre oplysning nødvendig. Flere end 20.000 danskere får hvert år en Botox-indsprøjtning, men kun et fåtal blandt dem har kendskab til den grusomme virkelighed, der gemmer sig bag den behandling, de køber. Forbrugernes manglende viden er således en del af problemet, som Forsøgsdyrenes Værn prøver at afhjælpe, blandt anden via den igangværende kampagne. Klik for at få forslag til protestbreve til producenterne.

Protesterne gav resultater – En sejr!Opdatering: 30. juni 2011:

De amerikanske myndigheder har nu godkendt en dyrefri metode til testning af Botox. Et godt skridt på vejen, men vi er stadig et stykke fra mål.

Efter flere års voldsom kritik for at anvende en lidelsesvoldende testmetode med brug af dyr, så har medicinalvirksomheden Alleergan udviklet en dyrefri metode til testning af deres Botox-produkter. Allergan har imidlertid ikke tænkt sig at dele opfindelsen med andre producenter af botox-præparater, og indtil disse selv får udviklet en metode, vil de fortsat anvende mus i de barske tests, hvor dyrene kvæles langsomt, fordi deres åndedrætsmuskulatur lammes.

Et skridt på vejen. Som vi tidligere har beskrevet, er botulingiftprodukter hidtil næsten udelukkende blevet testet ved hjælp af den meget kritiserede LD50-test. Testen, som betyder døden for hundredetusinder af mus hvert år, er ekstrem lidelsesvoldende, og giver desuden upålidelige resultater. Både dyreværnsorganisationer og forskere har gentagne gange understreget behovet for at udvikle en metode, der er både etisk og videnskabeligt forsvarlig. Allergan forventer, at den ny metode vil medføre en reduktion på mindst 95 % i antallet af dyr, der anvendes i forbindelse med sikkerhedstestningen af deres Botox–præparater. Samtidigt vil den være betydelig mere sikker og effektiv end musetesten, og give ensartede resultater.

Stadig et stykke fra mål. Godkendelsen af Allergans dyrefri testmetode betyder dog ikke, at vi nu kan betragte LD50- testen som fortid. Foreløbig gælder godkendelsen nemlig kun i USA, og der ligger et stort arbejde forude for at få testen valideret i alle de lande, hvor virksomheden markedsfører og distribuerer sine produkter. Desuden er testen udviklet specielt til Allergans mærke (Botox), og det er stadig et åbent spørgsmål, hvorvidt den vil kunne bruges til at teste tilsvarende produkter (Dysport, Azzalure, Bocouture), som produceres af andre virksomheder. Forsøgsdyrenes Værn og de øvrige organisationer i Den Europæiske Koalition mod Dyreforsøg (ECEAE) vil nu presse på for, at testen godkendes i Europa og kommer til at gælde alle botulingiftprodukter.

Hjertelig tak til alle, der har sendt protestbrev til Allergan. Kampagnen mod botox-testning med brug af dyr har kørt i flere år, og det er dejligt at mærke, at det nytter!

Men kampen fortsætter, for øvrige producenter tester stadig på dyrene. Hjælp dyrene ved at sende protestbreve til de andre producenter.

Oprindelig kampagne:

Botox – dødens sprøjte for dyreneNej til botox logo

Produkter såsom Botox eller Dysport lammer musklerne, så de ikke kan trække sig sammen, og man får derfor ved gentagne behandlinger med tiden færre rynker. Botulingift medfør risiko for alvorlige bivirkninger for mennesker.  Desuden udsættes dyr også for store lidelser, når produkterne skal testes. Anvendelsen af botulingift i kosmetisk sammenhæng øges eksplosivt verden over. Denne kampagne startede Forsøgsdyrenes Værn for at informere om sandheden bagom botulinprodukterne, og for at få til stand en forandring fra producenterne gennem at vi alle protesterer.

Farlig gift
Produkterne fremstilles af gift fra bakterien clostridium botulinum, som er et af verdens giftigste stoffer: en hundredetusindedel af et milligram kan slå et menneske ihjel. Giften skal derfor fortyndes, inden den kan anvendes kosmetisk eller som lægemiddel til mennesker. Der kan være forskel mellem de enkelte partier botulingift, og derfor skal alle varepartier testes inden salg. Det sker på forsøgsdyr, selvom der findes godkendte dyrefri tests.

Kosmetikdirektivet sat ud af kraft
Siden den 7. ændring til kosmetikdirektivet blev vedtaget i 2009 har det været forbudt at teste kosmetiske produkter på dyr. Men da botulingiftprodukterne også har medicinsk anvendelse, er det muligt for producenterne at omgå lovgivningen under henvisning til, at der ikke er tale om kosmetiske produkter. Og derfor kan produktet, selvom det notorisk anvendes i kosmetisk sammenhæng, testes på dyr.

Se filmoptagelser fra botoxtestning, optaget af vor søsterorganisation.

Grusomme tests
Blandt de tests, der anvendes, er LD50-testen, som går ud på at fastslå ved hvilken dosis 50 % af forsøgsdyrene dør (LD står for lethal dose – dødelig dosis). Testen har i mange år været stærkt kritiseret – også fra videnskabelig side – for at være upålidelig og stærkt lidelsesvoldende. Den tillades ikke længere ved testning af kemikalier, men for lægemidler, specielt giftige biologiske produkter, som kan variere i sammensætning, anvendes den altså fortsat. Testen findes i dag også i et par andre varianter – LD30 og LD20 – hvor ’kun’ 30 % eller 20 % af musene dør af forgiftningen. Selvom færre dyr dør i disse tests, er der stadig tale om en ganske grusom og uetisk fremgangsmåde.

Forsøgsdyrenes Værn samarbejder med andre europæiske dyreværnsforeninger om at få sat en stopper for disse tests. Vi opfordrer producenter og myndigheder til at samarbejde om at sætte skub i udviklingen af dyrefri testmetoder.

Alternative metoder
Nye testmetoder eksisterer allerede og andre er i støbeskeen – både i form af mindre belastende dyreforsøg og metoder uden brug af dyr. For eksempel den såkaldte SNAP-25 Endopeptidase Activity Assay – en helt dyrefri molekylærbiologisk test. Metoden er billig og tager kun 4 timer at udføre, hvilket er meget hurtigere end museforsøgene. Testen er udviklet af British National Institute for Biological Standards and Control, hvor man har anvendt metoden i mange år. Den Europæiske Farmakopé har siden 2005 tilladt, at testen anvendes til kontroltestning af varepartier.

Hvad kan du gøre?

■ Du kan skrive til producenterne af botulingiftprodukter, og bed dem om at stoppe med at anvende den lidelsesvoldende LD50-metode og sætte alt ind på udviklingen af testmetoder uden brug af dyr. Klik for at få forslag til protestbreve til producenterne.

■ Støt os økonomisk, så vi kan fortsætte vort vigtige arbejde for de mest glemte af alle dyr – forsøgsdyrene. Giv en gave eller bliv medlem.