Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Protestbrev til producenterne

I EU markedsføres bland andet disse botulingiftprodukter: Botox, Vistabel, Dysport, Azzalure og Bocouture. De produceres af hhv. Allergan Inc, Ipsen Ltd, Galderma Ltd og Merz Pharma. Send et protestbrev til én eller flere af virksomhederne. Det er dog ikke længere aktuelt at protestere over for Allergan, idet de har udviklet en testmetode uden brug af dyr.
Vil du have forslag til, hvad du kan skrive til de øvrige firmaer, så se herunder. Husk at underskrive brevet med navn og adresse!

______________________________________________________________________________________________________
Ipsen Ltd.                                                                                                               [Dato]
190 Bath Road
Slough
Berkshire
SL1 3XE
 
 
Dear Sir/Madam
 
 

As you know, the American botulinum toxin manufacturer Allergan has received approval in the USA and the EU for an animal-free cell-based assay to test their products and in doing so has shown that it is possible to test botulinum toxin products without animal testing. It is absolutely unacceptable that your company still conducts cruel animal tests for the batch release of Dysport®. I am appalled at the treatment of the mice used in these tests, uncovered by the BUAV investigation at your contracted testing facility, Wickham Laboratories in the UK. As you know, for the LD50 test, groups of mice are injected with different doses of the substance in the abdomen. Many of the mice suffer from paralysis, impaired vision and respiratory distress. After up to three or four days of suffering, if left, they die of suffocation.

I urge you to stop the LD50 test on mice immediately and replace this cruel test with an animal-free alternative, either your own method or Allergan’s.

Until I am assured that you are no longer using the LD50 test, I will encourage all my friends not to use your botox products Dysport® and Azzalure®.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

[underskrift]

______________________________________________________________________________________________________
Merz-Pharma GmbH & Co. KGaA                                                                                                                        [Dato]
Eckenheimer Landstrasse 100
60318 Frankfurt
Germany

Dear Sir/Madam

As you know, the American botulinum toxin manufacturer Allergan has received approval in the USA and the EU for an animal-free cell-based assay to test their products. By doing so, the company has shown that it is possible to test botulinum toxin products without animal testing.

It is absolutely unacceptable that your company still conducts cruel animal tests for the batch release of your product Xeomin®.

As you know, for the LD50 test, groups of mice are injected with different doses of the substance in the abdomen. The mice are subjected to terrible pain. They suffer from paralysis, impaired vision and respiratory distress. After up to three or four days of suffering, if left, they finally die of suffocation.

I urge you to stop the LD50 test on mice immediately and replace this cruel test with an animal-free alternative, either your own method or Allergan’s.

Until I am assured that you are no longer using the LD50 test, I will encourage all my friends not to use your botox products Xeomin® and Bocouture®.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely

[underskrift]

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…