forsøgsdyrenes værn

Protestbrev til ambassadør

His Excellency Meas Kim Heng
Ambassador of Cambodia
The Royal Embassy of Cambodia
64 Brondesbury Park
Willesden Green
London NW6 7AT
E-mail: cambodianembassy@btconnect.com

His Excellency Meas Kim Heng,

I am shocked by the findings from the investigation by the British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) into the trade in primates for research in Cambodia.
The methods used to catch and hold the wild monkeys were cruel and stressful. The deliberate separation of a nursing mother and her baby would have caused immense suffering and showed a disregard for the welfare of the animals. Furthermore, the conditions in which captive primates were kept failed to meet the many complex behavioral and psychological needs of these highly intelligent and social animals.
The long-tailed macaque is a protected species, classified as Appendix II under CITES (Convention on the International Trade in Endangered Species). Cambodia is a country rich in natural beauty and wildlife. I urge you to protect your indigenous primate populations and place an immediate ban on the trapping, breeding and export of the long tailed macaque.

I look forward to hearing from you.
Sincerely,
______________________________________________________________________________________________________

Dansk oversættelse:

Jeg er rystet over afsløringerne af indfangning af og handel med vilde aber i Cambodja.
Metoderne, der anvendes til at indfange aberne, er hårdhændede og påfører dyrene stor angst og lidelse. Episoden, hvor jægere adskiller en mor og hendes diende unge, har uden tvivl været en dybt traumatiserende oplevelse for begge dyr, og jægernes opførsel er udtryk for total ligegyldighed over for dyrenes velfærd. Makakaber er intelligente og sociale dyr, men forholdene under hvilke dyrene opstaldes, tilgodeser på ingen måde dyrenes komplekse, psykologiske behov.
Den langhalede makakabe er klassificeret under CITES-konventionens Appendiks II.
Cambodia har et rigt plante- og dyreliv. Jeg opfordrer Dem til at beskytte Deres abebestande og til at indføre et forbud mod indfangning, avl og eksport af langhalede makakaber.

Jeg ser frem til at høre fra Dem.
Med venlig hilsen