Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Brev og adresse til Air France

Forslag til brevtekst:

Dear Air France,

I am shocked to learn that Air France regularly transports monkeys from Mauritius to research laboratories in Europe and the USA.

The trapping and confinement of monkeys is extremely cruel and causes great suffering. Many airlines have made the decision to dissociate themselves from the cruelty and suffering of the international trade in primates by refusing to transport primates destined for the research industry.

I urge Air France to join this growing number of airlines and refuse to transport primates for research.

Yours faithfully

(dit navn og adresse)

Adresse:

Air France
2a Plesman House, Cains Lane, Feltham TW14 9RL
Fax: +44 (0) 208 750 8495
Email: customer-service.LHR@klmcargo.com

AND/OR

45, rue de Paris, 95 747 Roissy CDG Cedex, Paris, France
Fax :+33 1 41 56 70 29
Email: mail.customerservice.cdg@airfrance.fr

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…