forsøgsdyrenes værn

Stop forsøg på aber

Gambia baboon 4I denne kampagne opfordrer vi mennesker til at hjælpe os i kampen for at få et stop på brugen af aber til forsøg.

Der bliver anvendt stadig flere primater i forsøg verden over.  Ydermere bliver der anvendt langt flere vilde aber end tidligere, dvs. aber, der ikke er avlet og opdrættet til forsøgsdyr.  Og blandt dem aber, der er truede af udryddelse.

Barsk og brutal indfangning
Indfangningen af aber foregår udelukkende i tredjeverdens lande som Kenya, Guyana, Mauritius, Indonesien, Senegal og Thailand. Det er lande, der som regel ikke har nogen dyreværnslov, og hvor jægerne ikke har nogen viden om de indfangede dyr. Og der bliver set stort på, om aberne f.eks. er drægtige eller stadig har en diende unge. Derved er det ikke kun de indfangede dyr, der lider – hele abefamilier får deres sociale mønster ødelagt. Hele forløbet er barskt og brutalt. Gamle dyr dræbes straks og yderligere en del af aberne dør eller aflives på grund af skader, de har fået under indfangningen. Aberne anbringes i små bure eller kasser. Indespærring er en enorm belastning for et vildt dyr, og mange dør af chok eller får alvorlige mentale forstyrrelser. Og lidelserne er ikke ovre endnu..

Transporten dræber
For nu skal aberne transporteres til Europa eller Nordamerika. Første del af turen foregår på ladet af skrumlende lastvogne – en tur der kan tage uger. I lufthavnen stuves dyrene sammen i snævre trækasser og forsendes som almindeligt gods i passagerflyenes fragtrum. Aberne er uden føde og tilsyn, mens flyet er i luften. Temperaturen veksler fra tropisk hede til isnende kulde. Ved ankomsten finder man ofte aber, der er døde eller så svage, at de må aflives. Mange dødsfald forårsages af chok og kulde, andre af kvælning eller væskemangel. Stress og angst plager de overlevende. I dagene og ugerne efter ankomsten til laboratorierne slår infektioner endnu en del ihjel. Indtil nu er 4 ud af 5 af de kommende forsøgsaber omkommet. Og man har endnu ikke udført et eneste forsøg!

15 år i forsøgslaboratorium
Der er ingen sikre tal for, hvor mange primater den såkaldt civiliserede verden bruger til forsøg. En stor del avles i fangenskab i Europa og Nordamerika, men stigende efterspørgsel har betydet en kraftig vækst i anvendelsen af vilde aber. En medvirkende årsag er, at vilde primater er meget billigere end de opdrættede. En stor del af en forsøgsabes tilværelse går med at vente. En dag afhentes den til forsøg, der kan vare fra få timer til år. Når forsøget er afsluttet, sendes dyret – hvis det overlever – tilbage til buret. Her kan det så vente på næste forsøg. Aber – også vilde aber – holdes indespærrede på denne måde i 10, 15, ja op til 35 år. Nogle abe-arter kan i fangenskab blive over 70 år.

Primater skal ikke bruges til forsøg
Forsøg med aber er uetiske og uacceptable. Forsøgene er ofte smertevoldende og angstfremkaldende. Og det langvarige fangenskab medfører under alle omstændigheder mentale forstyrrelser hos dyrene, der ofte påfører sig selv skader som følge af desperation og mangel på beskæftigelse. I dag ved vi, at dyr har følelsesmæssige reaktioner, der er meget lig menneskers. Der er overbevisende tegn på, at aber i forsøg lider lige så intenst, som et menneske ville gøre.

Forbyd al anvendelse af vilde aberGambia baboon 1b
Alene indfangningen og transporten slår 4 ud af 5 ihjel under store lidelser og til ingen verdens nytte. Ifølge Europarådskonventionen er anvendelsen af vilde aber til forsøg ikke tilladt, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Men disse regler omgås. For eksempel opkøber nogle avlscentre vilde aber, lader dem sidde i en periode og sælger dem så som aber avlet i fangenskab. Dertil kommer det groteske, at ét af de dyr, primatjægerne indfanger, er lemuren. Lemuren står på Washington-konventionens liste over truede dyrearter. Denne trafik skal standses nu. Det kan kun gøres ved at stoppe den vestlige verdens efterspørgsel efter vilde aber.

Hvorfor er forsøg med aber ikke stoppet for længst?
Når man vil afskaffe dyreforsøg, er man oppe mod selveste Videnskaben, og den er ikke nem at få i tale. Samtidig er dyreforsøg skjult for offentligheden. Det hele foregår bag lukkede døre. En amerikansk politiker har engang sagt, at hvis der var glasvægge ind til forsøgslaboratorierne, så ville vi have forbudt dyreforsøg for længst. Dertil kommer at det er et globalt problem, der skal løses nationalt såvel som internationalt. Og det tager tid.

Foregangslandet Danmark?

Forsøg på aber i Danmark
Fra 1997 til 1999 blev der importeret ca. 25 aber til Danmark til forsøg. Det lyder ikke af meget, men dels avlede visse forsøgsinstitutter selv de aber de skulle bruges, og dels anvendtes dyrene i forsøg i mange år. Den samlede bestand af forsøgsaber i Danmark var altså større end importen. Aberne anvendtes blandt andet til tandforskning, i forsøg med psykofarmaka, i biologisk grundforskning og neurofysiologiske forsøg. De sidste år har det ikke sket nogle forsøg på aber i Danmark, men:

Dansker bestiller forsøg i udlandet
Med til billedet af “foregangslandet” Danmark hører, at danske forskningsfirmaer får deres abeforsøg udført på udenlandske laboratorier. Det sker for at det nu har vokset en stor opinion mod abeforsøg i Danmark. Især de kinesiske laboratorier er populære hos danske firmaer, for i Kina er der ingen besværlige dyreværnslove.

Hvad kan du gøre?

Bestil materiale. Hvis du vil hjælpe os i kampagnen mod brugen af aber til forsøg, så ring og bed om at få tilsendt yderligere materiale. Du kan ringe til os mellem kl. 9.30 og 14.30 på telefon 33 320016 eller fax os på 33 328112. OBS, gammel kampagne! Men du kan bestille andet kampagnemateriale her.

Dele ud materiale. Du kan få mange eksemplarer af vores kampagnemateriale til at dele ud til venner, familie, naboer og arbejdskolleger.

Bliv medlem. Vor politiske indflydelse er direkte afhængig af, hvor mange medlemmer vi er. Hjælp forsøgsdyrene ved at melde dig ind i Forsøgsdyrenes Værn. Jo flere vi er, desto stærkere står vi.

Støtte os. Vores arbejde for forsøgsdyrene kræver penge, og som privat organisation er vi helt afhængige af gaver fra private. En god måde at hjælpe på, er derfor ved at støtte os.