Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

OBS gammel kampagne

Forslag til brev til den danske justitsminister og danske EU-parlamentarikere

Jeg er blevet opmærksom på, at produktionen af føtalt kalveserum (serum fra kalvefostre) er dyreværnsmæssigt uforsvarlig. Føtalt kalveserum produceres blandt andet i lande inden for EU. Mange af de kalvefostre, som anvendes i produktionen af føtalt kalveserum, befinder sig i den sidste tredjedel af drægtighedsperioden, hvor de har en veludviklet evne til at føle smerte. Selve tapningen af serum sker fra levende kalvefostre ved brug af et stærkt lidelsesvoldende indgreb, som kaldes hjertepunktur. Der anvendes selvsagt ingen bedøvelse. Dette er i klar strid med alle normer for god dyrevelfærd.

Da udvindingen af føtalt kalveserum i regelen foregår som led i den almindelige slagteprocedure, er slagterilovgivningen af stor betydning for de fostre som p.t. tappes for blod på europæiske slagterier. I september 2008 fremlagde EU-Kommissionen et forslag til en ny slagteriforordning. I indledningen nævnes det, at forslaget vil inddrage internationale anbefalinger fra dyresundhedsorganisationen World organisation for Animal Health (forkortet OIE). Disse anbefalinger omhandler bl.a. blodtapning fra dyrefostre. Imidlertid nævnes beskyttelsen af dyrefostre slet ikke i selve forslaget, selvom forslaget til det nye dyreforsøgsdirektiv indbefatter beskyttelsen af pattedyrsfostre i hele den sidste tredjedel af deres udvikling.

Jeg opfordrer dig derfor til at arbejde for:
• at Forslaget til Rådets Forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet udvides til at omfatte dyrefostre fra 1/3 inde i fostertilstanden
• et EU-forbud mod tapning af blod fra levende dyrefostre (uanset dyreart)

Med venlig hilsen

Underskrift

Navn
Adresse

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…