forsøgsdyrenes værn

Protestbrev

Protestbrev til dyrevelfærdsordføreren for dit parti Kære dyrevelfærdsordfører Jeg er blevet opmærksom på, at produktionen af føtalt kalveserum (serum fra kalvefostre) er dyreværnsmæssigt uforsvarlig. Føtalt kalveserum produceres fortrinsvis i lande uden for EU, men bruges i stort omfang herhjemme til forskning og produktion af lægemidler, selv om der eksisterer dyrevenlige, rent syntetiske alternativer. I 2006 blev der ifølge Fødevarestyrelsen importeret over 50.000 liter føtalt kalveserum til Danmark, hvilket svarer til serum fra flere end 100.000 dyr. De fleste af de kalvefostre, som anvendes i produktionen af føtalt kalveserum, befinder sig i den sidste tredjedel af dræg-tighedsperioden, hvor de har en veludviklet evne til at føle smerte. Selve tapningen af serum sker fra levende kalvefostre ved brug af et stærkt lidelsesvoldende indgreb, som kaldes hjertepunktur. Da dette er i klar strid med alle normer for god dyrevelfærd, vil jeg bede dig gøre følgende ting: • arbejde for at den danske dyreværns-lovgivning udvides til også at omfatte fostre fra 1/3 inde i fostertilstanden, så det bliver ulovligt at tappe blod fra levende fostre og at dette også indføjes i slagteri-bekendtgørelsen. • arbejde for et dansk forbud og et EU-forbud mod import af føtalt serum tappet fra levende fostre (uanset dyreart). • fremme erstatningen af føtalt kalveserum med eksisterende syntetiske alternativer. • give økonomisk støtte til udviklingen af flere dyrevenlige alternativer til animalsk serum. Venlig hilsen (din underskrift)  ______________________________________________________________________________________________________ Protestbrev til EU-Kommissæren for dyrevelfærd, Markos Kyprianou Dear Commissioner Markos Kyprianou Recently, I have learned that the production of fetal bovine serum (serum from calf fetuses) is highly inhumane. Fetal bovine serum is widely used in research and in the manufacture of pharmaceuticals – despite the fact that animal friendly alternatives are available. As a part of the production process a highly invasive procedure called heart puncture is conducted on well developed, late gestation calf fetuses perfectly capable of feeling pain. This is clearly unacceptable from an animal welfare point of view. I therefore urge you to take some or all of the following courses of action: • an inclusion of fetuses in the European legislation on animal experiments and slaughter (currently directive 86/609/EEC and 93/119/EC) to ensure that extraction of serum from live fetuses is prohibited within the EU. • a ban on the import of serum harvested from live fetuses (regardless of animal species) in countries outside the EU. • initiatives to promote the replace-ment of fetal bovine serum with synthetic alternatives. • encouragement and financial support for development of a wider range of alternatives to animal sera. Yours sincerely (din underskrift)  ______________________________________________________________________________________________________ Oversigt over dyrevelfærdsordførere (oktober 2008) Dansk Folkeparti Christian H. Hansen Det Konservative Folkeparti Knud Kristensen Det Radikale Venstre Bente Dahl Enhedslisten Per Clausen Liberal Alliance Villum Christensen Socialdemokratiet Julie Skovsby (på retsområdet) Bjarne Laustsen (på fødevare- og landbrugsområdet) Socialistisk Folkeparti Kristen Touborg Venstre Karsten Lauritzen Løsgængere: Gitte Seeberg Pia Christmas-Møller Simon Emil Ammitzbøll