forsøgsdyrenes værn

Forskere frygter at Kinas pelsfarme kan blive arnested for sygdomme. Nye sygdomme betyder flere dyreforsøg til udvikling af vacciner

Landbrug skaber potentiale for virusspredning, formering og overførsel til mennesker, siger veterinærvirolog Conrad Freuling fra det tyske Friedrich Loeffler Instituttet.

 

I årevis har videnskabsmænd og naturbeskyttelsesfolk opfordret Kinas regering til at slå ned på den blomstrende handel med vilde dyr, som de siger både truer nationens rige biodiversitet og øger risikoen for, at en farlig sygdom vil springe fra vilde dyr til mennesker. Og dyrene lever under rædselsvækkende forhold.

Strammere kinesisk lovgivning – på nogle områder
Fra den 1. maj 2023 vil embedsmænd begynde at håndhæve en strammere lovgivning, der sammen med andre nyere regler udvider Kinas liste over beskyttede arter og kriminaliserer salg eller forbrug af kød fra visse dyr— inklusive mårhunde, som er kendt for at rumme virus, der kan smitte mennesker.

Mange forskere hilser den nye lov velkommen, som blev færdiggjort i december 2022. Den “forbyder forbrug, jagt, handel og transport af landdyr, der vokser og yngler naturligt i naturen,” siger Jiahai Lu, en epidemiolog hos Sun Yat -Sen University, Guangzhou. Andre siger, at restriktionerne kan hjælpe med at dæmpe handelen med kød fra vilde dyr, der påvirkede udbruddet af den alvorlige akutte respiratoriske sygdom (SARS) i 2002 og kan have udløst COVID-19-pandemien.

 

Pelsdyrfarme fortsat tilladt
Sidste måned udgav forskere en analyse af genetisk materiale indsamlet på Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan, Kina, der tyder på, at mårhunde og andre dyr, der blev solgt ulovligt på markedet, bar på SARS-CoV-2. Begge arter er kendt som effektive bærere af coronavirus og desmerkatte er hovedmistænkt som værtsdyr for den virus, der forårsagede Sars-epidemien.

De nye regler har imidlertid bekymrende svagheder, siger forskere. De tillader for eksempel fortsat landmænd at etablere pelsdyrfarme med mårhunde og andre pattedyr og det vækker bekymring. Farmene kan fremme fremkomsten af nye menneskelige sygdomme, da patogener hvirvler frit mellem tætpakkede dyr og de mennesker, der passer dem.  

Ved fortsat at tillade pelsdyrfarme ligger der en tikkende bombe i form af smitterisiko mellem dyr og mennesker. Nye menneskelige sygdomme betyder, at millioner af forsøgsdyr skal gennemgå store lidelser i forsøget på at finde vacciner. Det bliver et kapløb, hvor både dyr og mennesker kommer til at tabe. 

Flere undtagelser
Der vil også fortsat gives tilladelser til opdræt i fangenskab af dyr, der anvendes i traditionel kinesisk medicin og som kæledyr. Naturfredningsfolk frygter, at det vil gøre det muligt for krybskytter at bruge disse farme til at “hvidvaske” dyr, som er ulovligt indfanget i naturen, så de kan sælges til lovlige markeder.

Det intensive landbrug skaber potentiale for virusspredning, formering og overførsel til mennesker, siger veterinærvirolog Conrad Freuling fra Friedrich Loeffler Instituttet. Hans forskergruppe har for eksempel fundet ud af, at mårhunde kan blive inficeret med SARS-CoV-2 og overføre virussen til andre dyr, mens de selv kun viser overfladiske kliniske tegn på sygdom.

Andre peger på SARS-CoV-2-udbruddet på europæiske minkfarme som et eksempel på farerne ved pelsdyravl. “I betragtning af konsekvenserne som set med COVID-19” skal truslen om farm-baserede udbrud “tages alvorligt,” siger Freuling.

En tikkende bombe
Kina tager skridt til at styrke overvågningen af dyresygdomme, karantænekontrol og brugen af beskyttelsesudstyr blandt landbrugsarbejdere, siger Lu. Men i betragtning af omfanget af Kinas dyrefarme er disse “uundgåeligt en tikkende bombe for, at zoonotisk* sygdom kan dukke op,” siger Ceres Kam, fra Environmental Investigation Agency, en ikke-statslig organisation. Kina er allerede en af verdens største pelsproducenter og producerede 27 millioner dyreskind i 2021.

Naturfredningsfolk tilføjer, at dét at gøre det lettere for landmænd at opdrætte dyr, der bruges i traditionel kinesisk medicin, kan udsætte truede skældyr, slanger og andre dyr for større risiko. En væsentlig bekymring er, at landmænd vil “bruge vildtindfangede individer til at tilføre friske gener til den faste bestand,” siger en kinesisk forsker, som dog vil være anonym på grund af ”emnets følsomhed”.

*sygdomme som kan smitte mellem dyr og mennesker