Forsøgsdyr er glemte dyr   – det arbejder vi på at ændre

Kinesiske forskere lærer dyrefri metoder

Forskere i Kina er ved at lære at teste kosmetik med andre metoder end på dyr. Institute for In Vitro Sciences (IIVS) er en global leder i udvikling af alternativer, og er kendt for sin indsats for at hjælpe virksomheder, som ønsker at gå fra dyreforsøg til andre metoder uden brug af dyr.

Firmaet har afholdt et seminar på Beijing Technology and Business University (BTBU), hvor de underviste kinesiske forskere i, hvordan man kan teste kosmetiske ingredienser uden brug af dyr. Træningen blev muliggjort af en bevilling til IIVS fra den amerikanske dyreværnsforening PETA, og pengene blev blandt andet anvendt til at indkøbe nødvendigt udstyr til kurset.
chinese students
BTBU er hjemsted for det største universitetsprogram i ’kosmetik-videnskab’ i Kina, og uddannelsesstedet er ved at etablere et nyt laboratorium til at undervise og gennemføre in vitro test – testning uden brug af dyr.

På kurset trænedes deltagerne bl.a. i en procedure, der kan anvendes istedet for den lidelsesvoldende Draize øjenirritations-test, som udføres på kaniner. Fakultetet planlægger nu flere, fremtidige træningssessioner.

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70

Vil du sikre dyrefri forskning i fremtiden?

Af etiske grunde er det vigtigt at støtte dyrefri forskning. Ikke blot fordi dyrene skånes for lidelser, men fordi forskningsresultaterne er menneske-relevante og ikke forstyrres af, at være udført i en helt anden organisme.
Forsøgsdyrenes Værn finansierer forskning, der kan erstatte dyreforsøg og vi har en seriøs, proaktiv tilgang til udfasning af forsøgsdyr i medicinsk forskning – helt i tråd
med EU-direktivet på området.
Forsøgsdyrenes Værn mener, at en fuldstændig erstatning af dyreforsøg med andre metoder på sigt vil føre til teknologisk innovation, fremme lægevidenskaben og levere pålidelige data, der er relevante for mennesker.
Hjælp forsøgsdyrene – giv din støtte på: 1551-4 69 82 82 eller MobilePay 55 88 70
Gaver er fradragsberettigede efter SKAT’s regler, men husk i så fald at oplyse cpr.nr. hér.
Læs om nogle af de projekter Forsøgsdyrenes Værn har støttet her…