forsøgsdyrenes værn

Lægemidler til levering via næsehulen

Lektor Mie Kristensen, Institut for Farmaci, KU, og lektor Line Hagner Nielsen, DTU Health Tech, har modtaget støtte til projektet ”Human in vitro- model til screening af lægemidler til levering via næsehulen til behandling af hjernesygdomme”. Mie Kristensen fortæller om projektet:

Antallet af patienter med hjernesygdomme, såsom Alzheimers sygdom, slagtilfælde og kræft, er stigende – bl.a. på grund af en aldrende befolkning. Desværre er udviklingen af ny medicin til behandling af disse ikke fulgt med – hvor den største udfordring er at få leveret lægemidler til deres virkningssted inde hjernen. Den overvejende årsag hertil er, at lægemidler, som indsprøjtes i kroppen, har svært ved at trænge fra blodcirkulationen til hjernevævet, da hjernens blodkar udgør en såkaldt “blod-hjernebarriere”.

Næsespray fremfor indsprøjtning

Der er derfor behov for alternative måder at levere ellers potente lægemidler direkte til hjernen til behandling af sygdom. Den øvre del af næsehulen repræsenterer en mulig alternativ rute ind til hjernevævet, en rute hvorved blod-hjernebarrieren omgås, og hvor lægemidlet kan indgives ved hjælp af en næsespray frem for indsprøjtninger.

Hovedparten af studier i næse-til-hjerne levering af lægemidler udføres i mus eller rotter, men deres næsehuleanatomi er markant forskellig fra menneskers. Dette resulterer ofte i ringe overensstemmelse mellem de tidlige forsøg udført i dyr og de senere kliniske forsøg i mennesker – og herved irrelevant brug af dyr. Desuden afslører forsøg i levende dyr ikke de underliggende mekanismer for, hvordan lægemidlerne transporteres fra næsen til hjernen – altså over den cellebaserede barriere der adskiller næsehulen fra hjernen. Der mangler repræsentative cellekulturmodeller, som kan give os en sådan mekanistisk viden, der er yderst relevant for udviklingen af nye lægemidler som effektivt kan trænge over den cellebaserede barriere, der adskiller næsehulen fra hjernevævet. F.eks. mangler eksisterende modeller neuroner, som regnes for centrale for denne transport.
Denne nye model vil gøre os i stand til at undersøge i hvor høj grad forskellige model-lægemidler kan trænge over den cellebaserede barriere og herved på sigt erstatte brugen af dyr, når der skal udvælges nye lovende lægemiddelkandidater til test i mennesker. Desuden vil vores model muliggøre studier i de underliggende cellulære mekanismer, som er ansvarlige for transporten af et potentielt lægemiddel fra næsehulen til hjernen og herved bidrage med vigtig viden til udvikling af nye lægemidler, der effektivt kan nå de områder i hjernen, hvor det skal virke.

Med dette projekt vil vi udvikle en human-baseret cellemodel, som er repræsentativ for den barriere, der adskiller næsehulen fra hjernen. Det vil vi gøre ved at dyrke humane celler, som stammer fra næsehulen sammen med humane neuroner i et modelsystem, så de sammen udgør en barriere, der kan eftergøre den barriere, der adskiller næsehulen fra hjernen.