forsøgsdyrenes værn

Miniorgan-model af menneskets immunforsvar

Immunolog og akademisk medarbejder Mustafa Ghanizada, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet, har modtaget støtte til ovenstående projekt, som løber over 3 år. Han fortæller:

Mus har i årtier været det foretrukne forsøgsdyr, når immunologer har udviklet eksperimentelle systemer for sygdomme, f.eks. infektioner i mennesket. Menneskets immunsystem er anderledes og mere komplekst end musens immunsystem. Forsøgsdyr er blevet ofre i jagten på en forståelse af mennesket. Der er dog en stigende erkendelse af behovet for at kunne analysere menneskets immunsystem, hvorfor et alternativ til forsøgsdyr er nødvendigt. Vores projekt vil etablere et modelsystem af menneskets immunsystem, som fokuserer på de såkaldte ”mandel-organoider” (mini-organer). Mandlen sidder bagerst i ganen, hvor den, som en del af immunsystemet, beskytter kroppen mod infektioner i mundhulen og luftvejene. I tilfælde af sådanne infektioner kan mandlerne svulme  op, hvilket kan resultere en operation, hvor mandlerne fjernes. Dette sker ganske  hyppigt på hospitaler.

Mandelceller som miniorgan
Hvis man findeler en mandel og  dyrker cellerne i laboratoriet, så reorganiserer cellerne sig og genskaber de  strukturer, som karakteriserer mandlen. Immunsystemets rolle er at beskytte  kroppen mod infektioner med fremmede mikrober (vira, bakterier, svampe og  parasitter), som prøver at skade kroppen. Hos nogle mennesker sker der en fejl i  immunsystemet, så det begynder at angribe kroppen selv i stedet for mikroberne. Disse individer udvikler såkaldte autoimmune sygdomme, som f.eks. type 1 diabetes, leddegigt og kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Det er forsat et mysterium,  hvorfor immunsystemet fejler og angriber kroppens egne celler. Forskning med  forsøgsdyr har ikke løst dette problem. Vores projekt vil bruge mandel-organoider kombineret med avanceret genmanipulationsteknologi for at undersøge  de fejl i immunsystemet, som udløser autoimmune sygdomme. Vi vil manipulere  gener, som vi véd har en vigtig funktion i immunsystemet og derved undersøge om  fejl i disse kan være årsagen til sygdomsudvikling. Immunsystemet er meget  komplekst, men mini-organer tillader os at forske i mennesket uden brug af  forsøgsdyr eller udføre risikable forsøg på levende personer. Vi forventer at finde de mekanismer i menneskets immunsystem, som er afgørende for udviklingen af  autoimmune sygdomme og potentielt opdage nye behandlingsmetoder. 

A. Mandlerne sidder bagerst i ganen og fjernes ganske hyppigt på hospitaler hos  patienter med forstørrede mandler. B. Mandlerne kan findeles i laboratoriet og  bruges til forsøg. C. Mandelcellerne kan dyrkes så de danner ”mandel-organoider” og manipuleres med forskellige reagenser (f.eks. vacciner eller genmanipulation). Efter nogle dages vækst vil mandelcellerne reorganisere sig og genskabe de strukturer, som karakteriserer en mandel.
About us - in English

Der er mange gode grunde til at komme bort fra dyreforsøg. Èn af dem er dyrene…

VISTE DU, AT

Vacciner til menneskebørn testes på… dyrebørn

Hjælp forsøgsdyrene
Giv et bidrag på
MobilePay 55 88 70