forsøgsdyrenes værn

Mus er ufuldkomne modeller til at studere menneskelige lidelser

Det fremførte videnskabsjournalisten og biologen Gina Kolata i en artikel i New York Times, og selvom hun blot gengav resultater fra en videnskabelig undersøgelse udført af en række forskere, så mærkede hun hurtigt, at konklusionerne var ilde hørt af bl.a. forskningsindustrien.

Artiklen med titlen “Mice Fall Short as Test Subjects for Some of Humans’ Deadly Ills”  (Mus er dårlige testmodeller for nogle af de mest dødelige, menneskelige sygdomme) udløste en sand strøm af vredesudbrud. Artiklens første afsnit beskrev undersøgelsens konklusion, at “musemodellen har været helt misvisende, når det gælder forskning i mindst tre store dræbere – sepsis (blodforgiftning), samt følgerne af forbrændinger og alvorlige kvæstelser. Resultatet er, at år og milliarder af dollars er blevet spildt på at forfølge falske spor.”

Kolata skrev artiklen på baggrund af en videnskabelig rapport med titlen ”Genomic responses in mouse models poorly mimic human inflammatory diseases” (Genomiske reaktioner i musemodeller efterligner menneskelige inflammatoriske sygdomme dårligt) offentliggjort i Proceedings of National Academy of Sciences. Rapporten, som var skrevet af Junhee Seok og 38 medforfattere, baserede sig på ti års forskning og var finansieret af den amerikanske sundhedsstyrelse, National Institutes of Health (NIH). Undersøgelsen, og offentliggørelsen af den, blev mødt med hård modstand fra en del af forskerstanden.
Forskerne bag rapporten havde i mere end et år forsøgt at offentliggøre den, og var blevet afvist af både Science og Nature (videnskabelige tidsskrifter, red.). Én af medforfatterne, Ronald Davis fra Stanford University, forklarede journalisten Gina Kolata, at forskere “har en så indgroet tro på, at de skal forsøge at helbrede mus, at de glemmer, at vi skal forsøge at helbrede mennesker.”
Medlem af Animal Welfare Institute’s videnskabelig komité, Viktor Reinhardt, omtalte artiklens indhold som “at fremhæve det indlysende: at ikke-menneskelige dyr ikke er mennesker.” Han tilføjede, at “når millioner af dyr anvendes i forsøg, og dræbes hvert år for at undersøge spørgsmål der vedrører menneskets sundhed – ofte med løfte til offentligheden om, at en kur er ’lige ved at blive fundet’ – så er det ikke kun forsøgsdyrene, der betaler en høj pris, det gør patienterne også. I USA alene er godt 1 million patienter indlagt på grund af alvorlige, ofte dødelige, bivirkninger af medicin, der er blevet udviklet på baggrund af forsøg og testning på dyr.”

Francis S. Collins er en amerikansk læge og genetiker, som er kendt for sine opdagelser af sygdomsgener og for sin ledelse af Human Genome Project (HGP ). Han er direktør for den amerikanske Sundhedsstyrelse, National Institutes of Health (NIH ).
Francis S. Collins er en amerikansk læge og genetiker, som er kendt for sine opdagelser af sygdomsgener og for sin ledelse af Human Genome Project (HGP ). Han er direktør for den amerikanske Sundhedsstyrelse, National Institutes of Health (NIH ).

Den 19. februar gengav National Institute of Health’s direktør, Francis Collins, mange punkter fra den videnskabelige undersøgelse og fra artiklen, og skrev: “Vi tænker, at hvis det virker på mus, så bør det virke i mennesker. Men når det kommer til molekyler, designet til at målrette en blodforgiftnings-lignende tilstand, så har 150 lægemidler med succes behandlet denne tilstand hos mus, men de samme midler er senere mislykkedes i humane kliniske forsøg – det er et hjerteskærende tab af årtiers forskning og milliarder af dollars. … Da forfatterne til rapporten sammenlignede aktiviteten af de humane gener for de omtalte lidelser med de tilsvarende musegener, så var der meget lidt overlap. Det er ikke så mærkeligt, at de omtalte lægemidler designet til mus mislykkedes i mennesker: de var i virkeligheden rettet mod forskellige tilstande!”

Direktør Collins fortsætter: “Den ny rapport af Junhee Seok og hans 38 medforfattere giver yderligere grundlag for, at vi skal udvikle bedre og mere avancerede modeller for sygdom hos mennesker. Mere end 30% af alle stoffer, der er testet og fundet sikre i dyr, har senere hen vist sig at være giftige ved afprøvning på mennesker. National Institute of Health vil derfor afsætte 70 millioner dollars over de næste fem år til at udvikle ‘vævschips’ – miniature 3D-organer baseret på levende humane celler – fordi man dermed langt bedre kan forudsige lægemiddel-sikkerhed og effekt. Disse chips kan i sidste ende give bedre modeller for menneskelige sygdomme og den menneskelige biologi end brugen af dyr kan”, slutter Francis Collins.

3D = tredimensionelt.

Læs mere..