forsøgsdyrenes værn

Nordisk Forskningspris 2014 blev uddelt til svensk forskergruppe

Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg 2014 gik til Christel Bergström, Maria Karlgren og Pär Matsson ved Uppsala universitet for deres arbejde med at udvikle dyrefri metoder til lægemiddeludvikling.

Prisen blev overrakt på det svenske fond Forska Utan Djurförsöks seminar på Digital Health Days på Stockholmsmessen d. 25 august.

Christel Bergström, Maria Karlgren og Pär Matsson.
De glade prismodtagere Christel Bergström, Maria Karlgren og Pär Matsson.

Prisen blev første gang uddelt i 1996, og bag den står tre nordiske fonde, som støtter forskning i metoder, der kan afløse dyreforsøg – herhjemme repræsenteret ved Alternativfondet.
Forskergruppen har ved hjælp af celle- og computerbaserede modeller blandt andet undersøgt, hvorledes et lægemiddel optages i tarmen, hvorledes det når frem til ønskede områder i hjernen, hvilke bivirkninger det kan give, og om der findes risiko for interaktion med andre lægemidler. På den måde kan man på et tidligt stadium i lægemiddeludviklingen frasortere de stoffer, som ikke lever op til forventningerne: for eksempel hvis de ikke når frem til de celler som er målet, eller hvis disse celler ikke i tilstrækkelig grad nedbrydes i leveren.

’Vi kan på et tidligt tidspunkt identificere ricisi ved eller gavn af midlet, og dermed blive i stand til at designe de nye lægemidler, som har den bedst mulige ’profil’ i kroppen’, siger Christel Bergström, docent ved Institut for Farmaci ved Uppsala universitet.

’Pristagerne er fremtidsorienterede og nytænkende i deres arbejde, og holder sig ikke tilbage fra at påpege dyremodellernes svagheder’ påpeger de tre fonde bag Prisen. For Christel Bergström har det altid vejet tungt, at forske uden brug af dyr:

’Dyr adskiller sig fra mennesker og et resultat fra en dyremodel kan ikke oversættes til, hvad man kan forvente vil ske i et menneske. De metoder vi har udviklet er værktøjer, som kan anvendes i de indledende faser af lægemiddeludvikling.’

Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg uddeles til en forsker eller en forskergruppe, som har gjort en stor indsats for at erstatte eller begrænse dyreforsøg. Prisen uddeltes iår i Stockholm af det svenske fond Forska Utan Djurförsök sammen med de to andre fonde bag Prisen: Alternativfondet i Danmark og Juliana von Wendts Stiftelse i Finland. Prissummen er på 60.000 sv.kr.

’Dagens lægemiddeludvikling sker i høj grad med brug af forsøgsdyr. Årets pristmodtagere har, ved at udvikle lovende dyrefri modeller, bidraget til, at udviklingen af fremtidens lægemidler i større udstrækning kan ske uden anvendelse af dyr. I Alternativfondet er vi meget glade over at tildele Prisen til denne forskergruppe – den er velfortjent’, siger Preben Knøsgaard, Alternativfondet.

Det er forskergruppens håb fremover at kunne løfte deres viden til næste niveau – fra at have bygget med ”lego”’, som Christel Bergström beskriver det, med et antal forskellige proteiner, vil de nu forsøge at sammenstykke de enkelte dele til en platform mellem de forskellige organer for bedre at kunne forstå distributionen af lægemiddelsubstanser i kroppen. At forskergruppen nu får Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg ansporer kun til et fortsat teamwork:

På billedet ses seminarets foredragsholdere og prismodtagere, fra venstre: Pär Matsson fra Uppsala Universitet, Anton Albiin fra Computerspilindustrien, Mattias Öberg fra Swetox, Maria Karlgren fra Uppsala Universitet, Christel Bergström fra Uppsala Universitet og Johan Hoffman fra KTH.
På billedet ses seminarets foredragsholdere og prismodtagere, fra venstre: Pär Matsson fra Uppsala Universitet, Anton Albiin fra Computerspilindustrien, Mattias Öberg fra Swetox, Maria Karlgren fra Uppsala Universitet, Christel Bergström fra Uppsala Universitet og Johan Hoffman fra KTH.

’Det er utroligt opmuntrende, at vi nu får denne anerkendelse fra de tre fonde – vi blev virkelig taget på sengen og blev meget glade. Vi synes selvfølgelig, at vore resultater er vigtige og interessante, og at de anerkendes af andre er fantastisk motiverende’, siger Christel Bergström.

På seminariet deltog desuden 3 indlægsholdere, der fortalte om deres arbejde på så forskellige områder som: nytænkning og samarbejde indenfor fremtidens toksikologi med stærkt nedsat eller ingen brug af dyr, om brugen af computerspil til bl.a. at forstå og arbejde med en række indviklede processer indenfor medicinsk uddannelse og forskning, og om arbejdet med at udvikle et digitalt hjerte. Nogle utroligt spændende og medrivende indlæg, som indgav håb for fremtiden.

Alternativfondet, Forska utan djurförsök og Juliana von Wendts Stiftelse støtter alle forskning, som leder til at dyreforsøg kan erstattes. Det gør de for menneskers og dyrs bedste. Det er i disse år så vigtigt at støtte forskning i avancerede computermodeller, som kan simulere organer og biologiska processer i forbindelse med bl.a. lægemiddeludvikling. Fondenes bidrag kan være med til at bidrage til skabelsen af den digitale krop og dermed muliggøre en forskning, som er hurtigere, billigere og langt mere pålidelig end de nuværende forsøg på dyr. Norden er i en position til at kunne blive ledende inden for forskning i udviklingen og anvendelsen af computermodeller på sundhedsområdet.

Læs mere om Alternativfondets arbejde på www.alternativfondet.dk